13η Πρόσκληση για ΔΣ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι πέντε (25) του μηνόςΣεπτεμβρίου2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας)

2.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)

3.    Έγκριση της αριθμ. 33/2017 απόφαση της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Αφορά τον Ισολογισμό – Απολογισμό -Αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2016)(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚκ.Ζαλοκώστα)

4.    Πρόσληψη προσωπικού με 11μηνη σύμβαση (ΚΑΠ) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

5.    Ψήφιση πίστωσης για έξοδα συμμετοχής στην βράβευση BESTCITIESAWARDSκαι έγκριση μετακίνησης αιρετών (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

6.    Υλοποίηση δωρεάς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου: «Μετακίνηση ΑΜΕΑ με λεωφορείο του Δήμου»(εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

7.    Αντικατάσταση μέλους  Δ.Σ. ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ(εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

8.    Συνδιοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

9.    Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αντιδημάρχων(εισηγητής ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης κ.Κατσούδας)

10.  Έγκριση παραχώρησης δημοτικών χώρων για την εγκατάσταση αποσυμπιεστών αερίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

11.  Έγκριση μελετών και τρόπου κατασκευής έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

12.  Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

13.  Επί αιτήματος του  Ελληνικού  Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

14.  Κατανομή Γ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κάλυψη υλοποίηση θεσμού σχολικού τροχονόμου Α’ εξαμήνου 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

15.  Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

16.  Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

17.  Kαταβολήαχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

18.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

19.  Παραχώρηση δικαιωμάτων διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων στην Τ.Κ.  Μεγάλου Χωριού(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

20.  Άρση παραχώρησης δικαιωμάτων διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων στην Τ.Κ.  Μεγάλου Χωριού(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

21.  Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού προς εξεύρεση και μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

22.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευή στέγης οστεοφυλακίου στην Τ.Κ.Μικρού Χωριού»με ανάδοχο τον Ανδρέα Τάσιο–ΕΔΕ

23.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Δομιανών»

24.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών στο Ψηλό Γεφύρι Τ.Κ. Τόρνου» αναδόχου  κ. Κορέντζελου Ιωάννη

25.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή υδρομαστεύσεων και συντήρηση δικτύων στην Τ.Κ. Φουρνάς» αναδόχου κ. Αντωνίου Κατσαρή

26.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής»με ανάδοχο την ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε

27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση ζημιών στέγης σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο την Γεωργία Γκορόγια

28.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. ΔΕ Φουρνάς» αναδόχου  κ. Μαντζιούτα Βασιλείου

29.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Φωτισμός χώρων στάθμευσης και πέτρινου ρολογιού Τ.Κ. Μεγ. Χωριού ΔΕ Ποταμιάς»

30.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς Τ.Κ. Φουρνάς»

31.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις λόγω πλημμυρών στις Τ.Κ. Κρικέλλου, Δομνίστας και Άμπλιανης»

32.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Δημιουργία χώρων άθλησης στην Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου»

33.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπου και Πετραλώνων»

 

 

                                                                         Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

 

                                                                          Κλεομένης Λάππας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ