Το Ράδιο Καρπενήσι!

Το Ράδιο Καρπενήσι , 975 FM, υπήρξε ο πρώτος νόμιμος ιδιωτικός περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της αδιάλειπτης λειτουργίας του κατάφερε να καθιερωθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Σήμερα το ΡK με πρωτοβουλία της νέας του διεύθυνσης εισέρχεται σε μια περίοδο σχεδιασμού και αναβάθμισης, του ρόλου και της λειτουργίας του καθώς και επαναπροσδιορισμού της σχέσης του με τον πολίτη προκειμένου να αποτελέσει την κορυφαία ραδιοφωνική πύλη και τον κύριο φορέα ενημέρωσης και πολιτισμού για το νομό Ευρυτανίας και να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και τις προοπτικές που ανοίγονται στο άμεσο μέλλον.

Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη και διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα διεθνές πολυπολιτισμικό και πολυσύνθετο πεδίο αλληλεπίδρασης αποκτά σταδιακά ιδιαίτερη σημασία. Παράλληλα, ο νομός Ευρυτανίας έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και κατά συνέπεια πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που κατακλύζουν τον τόπο καθʼ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρωταρχικός στόχος αποτελεί η σταδιακή μετεξέλιξη του ΡΚ σε ένα ανοιχτό περιβάλλον έκφρασης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και πολιτισμού. Σε ένα μέσο πολυσυλλεκτικό που απελευθερώνει τις δημιουργικές και ανήσυχες δυνάμεις του τόπου και θέτει τον πολίτη στο κέντρο των εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό οι πρώτες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της διεύθυνσης συνίστανται: Στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σταθμού και στη διεύρυνση της γεωγραφικής του εμβέλειας. Στη στελέχωση του σταθμού με μια δημιουργική και δυναμική ομάδα παραγωγών και συνεργατών.

Στη κατάρτιση ενός ζωντανού ενημερωτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος με επίκεντρο το τοπικό γίγνεσθαι, τον πολίτη και τις ανάγκες του, τον πλουραλισμό ως προς το περιεχόμενό του. Στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με πρώτη και κύρια τη δημιουργία ως δια-διακτυακής πύλης www.975fm.gr με στόχο να αποτελέσει τον κύριο ενημερωτικό, πολιτιστικό και τουριστικό ηλεκτρονικό κόμβο για το νομό Ευρυτανίας. Στη διοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων και την ανάληψη δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας.