15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι πέντε  (25) του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Λάππας)

2.    Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

3.    Γνωμοδότηση περί αλλαγής οικισμού Αγ.Παρασκευής (Δομιανών) σε Τοπική Κοινότητα (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

4.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την υπηρεσία ύδρευσης (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

5.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου  (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

6.    Προγραμματισμός προσλήψεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

7.    Μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

8.    Άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για δωρεά πλατφόρμας πληθοπωρισμού (crowdfunding) (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

9.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

10.  Έγκριση της αριθμ. 40/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού) (εισηγήτρια η  Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα)

11.  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

12.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

13.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

14.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

15.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2018(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

16.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ΤΑΠ 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

17.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

18.  Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας  έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

19.  Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία μαθητών – φοιτητών στη  Μαθητική Εστία έτους 2018  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

20.  Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία Παιδικών Σταθμών έτους 2018  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

21.  Έγκριση προμήθειας μηχανημάτων και τρόπου εκτέλεσης αυτής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

22.  Έγκριση διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

23.  Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση της Ενιαίας σχολικής επιτροπής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

24.  Παραχώρηση αιθουσών Μαθητικής Εστίας στο ΔΙΕΚ Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

25.  Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

26.  Άρση δικαιώματος παραχώρησης για σύσταση μονού οικογενειακού                 τάφου στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

27.  Επί αιτήσεως δημότη για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη)

 

 

           ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

28.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας», αναδόχου: ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

29.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο χώρο του πρώην ΚΤΕΛ», ανάδοχος: Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

30.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς», αναδόχου: Γεωργίου Χατζόπουλου

31.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κρικέλλου», αναδόχου: Νικολάου Μήτσιου

32.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας», αναδόχου: Κολοκώτσιου Κων/νου

33.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» με ανάδοχο την «Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.»

34.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ», αναδόχου:

35.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις λόγω πλημμυρών στις Τ.Κ. Κρικέλου, Δομνίστας και Άμπλιανης», αναδόχου: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.

36.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – Εξωραϊσμός χώρου νεκροταφείου στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας», αναδόχου: Τσούτσικα Φωτίου

37.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ –ΜΕΑ», αναδόχου: Α.Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

38.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός χώρων στάθμευσης και πέτρινου ρολογιού Τ.Κ. μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς», αναδόχου: Μπακατσιά Αθανάσιου

39.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς Τ.Κ. Φουρνάς», αναδόχου: Μπακατσιά Αθανάσιου

40.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου», ανάδοχος: Κων/νος Τριάντος και Οδυσσέας Τριάντος ΟΕ

41.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις λόγω πλημμυρών στις Τ.Κ. Κρικέλου, Δομνίστας και Άμπλιανης»

42.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευής στέγης οστεοφυλακίου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού

43.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου»  στο Δήμο Καρπενησίου

44.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης Ηρώου Ευτυχίας Καλύβα στο χώρο της πλατείας  Καλεσμένου» στο Δήμο Καρπενησίου

45.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία στις ΤΚ Καλεσμένου και Παπαρουσίου» στο Δήμο Καρπενησίου

 

 

 

 

                                                                         Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

 

                                                                          Κλεομένης Λάππας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ