17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι τρείς (23) του μηνός Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

2.    Έγκριση της αριθμ. 40/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού) (εισηγήτρια η  Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα)

3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

4.    Έγκριση 3ου τριμήνου εσόδων – εξόδων έτους 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

5.    Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου Καταβόθρας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

6.    Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχων  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

7.    Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Κόνισκος – Μέγα Πλάι Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

8.    Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

9.    Διαγραφές οφειλών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

10.  Καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

11.  Παραχώρηση δικαιώματος μονού οικογενειακού τάφου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

12.  Παραχώρηση οχημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (εισηγητής αντιδήμαρχος  κ.Βονόρτας)

13.   Έγκριση διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

14.  Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

15.  Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

16.  Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

17.  Κατανομή Δ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού σχολικού τροχονόμου έτους 2017 (αποπληρωμή) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

 

 

 

           ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

18.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ψιανών» αναδόχου: Βασιλείου Μαντζιούτα

19.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα και έργα υποδομής στις Τ.Κ. Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρικέλλου, Μεσοκώμης και Ψιανών» αναδόχου: Κ/ΞΙΑΣ Θεοδωρόπουλος Βασίλειος-Βαξεβάνος Θεόδωρος

20.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και επισκευή στέγης οστεοφυλακίου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Ανδρέα Τασιού

21.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση –Ανάπλαση Δυτικής Εισόδου Πόλης Καρπενησίου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Κ/ΞΙΑ Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ –Τσούτσικας Φώτιος

22.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Χατζόπουλου Γεωργίου

23.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Καλεσμένου και Παπαρουσίου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Στερόπουλου Δημητρίου

24.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων» Δήμου Καρπενησίου

25.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Δομιανών» Δήμου Καρπενησίου

26.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς» Δήμου Καρπενησίου

27.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Ψιανών» Δήμου Καρπενησίου

28.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Κρικέλλου» Δήμου Καρπενησίου

29.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα στην Τ.Κ. Φουρνάς Δ.Ε. Φούρνας» Δήμου Καρπενησίου

30.  Σύσταση επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα και έργα υποδομής στις Τ.Κ. Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρικέλλου, Μεσοκώμης και Ψιανών»

 

 

 

 

                                                                         Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

 

                                                                          Κλεομένης Λάππας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ