21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 21η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις 16-11-2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) – Εγγραφή έργου  στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2016 -Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος

 

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση  σύναψης  και  σχεδίου  Προγραµµατικής  Σύµβασης,  µεταξύ  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας και  Δήµου Καρπενησίου για  την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισµός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος

 

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος

 

ΘΕΜΑ 6o: Δημοπράτηση της προβλεπόμενης στην αριθμ. 189/2016 Απόφασης Δ.Σ. άδειας για την φυσική πηγή «Μεσαίο Κεφαλόβρυσο» στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας, της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου

Εισηγητής:  κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 7o: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Καρπενησίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 8o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- Καθορισμός θέσεων στάθμευσης στην περιοχή ανάπλασης του εμπορικού κέντρου Καρπενησίου και έγκριση τροποποίησης μελέτης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Λάππας

 

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση μελετών και τρόπου κατασκευής έργων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος

 

ΘΕΜΑ 10o: Παραχώρηση πολυμηχανήματος έργου UNIMOG U500  ιδιοκτησίας Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς

 

ΘΕΜΑ 11o: Λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενοδοχείου «Ελλάς» στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού. Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 12o: Διαγραφή παλαιών υπολοίπων βεβαιωτικών καταλόγων από τη Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου (Λογιστική τακτοποίηση)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 13o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 14o: Kαταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 15o: Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 16o: Επί αιτήσεως δημότη για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέκας

 

ΘΕΜΑ 17o: Κατανομή δ’ δόσης  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου έτους 2016

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ.Λάππας

 

ΘΕΜΑ 18o: Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση παρεμβάσεων στα δύο κτίρια του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού – Προμήθεια κι εγκατάσταση του Μετρικού εξοπλισμού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

ΘΕΜΑ 19o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παρακάτω υπηρεσιών

α) Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

β) Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

 

ΘΕΜΑ 20o: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

ΘΕΜΑ 21o Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη Αισθητικής Εμπορικού Κέντρου Καρπενησίου»  Ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

ΘΕΜΑ 22o Παράταση του έργου «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου» Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Τ.Ε. – ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΘΕΜΑ 23o Παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη  διαπλάτυνσης γέφυρας Γαύρου» Ανάδοχος: Ιωάννης Δρόσος

ΘΕΜΑ 24o Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου: «Ανάδειξη –Αξιοποίηση και προστασία «Φαραγγιού Τσουκας» Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Χατζόπουλος Γεώργιος του Κων/νου ΕΔΕ

ΘΕΜΑ 25o Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση Δικτύων Αποχέτευσης και Κατασκευή Ε.Ε.Λ.στους οικισμούς Κρικέλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς»  Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 26o Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάδειξη αισθητικής αναβάθμισης εμπορικού κέντρου Καρπενησίου»  Ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ 27o Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ΤΚ Βράχας  Ανάδοχος: Μπιτσικώκος Παύλος και συν. Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ 28o Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής έργου: «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας»  Ανάδοχος: Σ. Καζασίδης

ΘΕΜΑ 29o Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση αντιολισθηρότητας οδοστρωμάτων δημοτικών οδών πόλης Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Κων/νος Κολοκώτσιος

ΘΕΜΑ 30o Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διευθέτηση ομβρίων όπισθεν Εργατικού Κέντρου» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Κων/νος Κολοκώτσιος

ΘΕΜΑ 31o Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην οδό Σπύρου Τσιτσάρα» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Κων/νος Κολοκώτσιος

ΘΕΜΑ 32o Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα ΤΚ Άμπλιανης» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ

ΘΕΜΑ 33o Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην ΤΚ Στάβλων» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ

ΘΕΜΑ 34o Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Συντήρηση – Βελτιωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Βασίλειος Αθανασιάδης

ΘΕΜΑ 35o Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης Ηρώου Ευτυχίας Καλύβα στο χώρο της πλατείας  Καλεσμένου» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Νικόλαος Σταμούλης

ΘΕΜΑ 36o Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. Δομιανών και Πετραλώνων» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Νικόλαος Σταμούλης

 

                                                                     Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

                                                

 

                                                                         Πέτρου Ιωάννης

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ