2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι δύο (22) του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  17.30μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

2.    Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα   2014-2020» – Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό 2017-Έγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

3.    Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» – Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό 2017 –Έγκριση διαδικασίας  πρόσληψης προσωπικού (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

4.    Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) – εγγραφή έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2017 – καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

5.    Προγραμματισμός προσλήψεων (Εισηγήτρια Γ.Γ κ.Χορμόβα Γιαννούλα).

6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού –Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προγράμματος τουριστικής προβολής έτος 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

8.    Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  εσόδων –εξόδων δ’ τριμήνου έτους 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

9.    Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για παράθεση γευμάτων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

10.  Επαναψήφιση πιστώσεων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

11.  Έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

12.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Kαρπενησίου και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Καρπενησίου  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

13.  Τροποποίηση δρομολογίων της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

14.  Παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου στο ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης)

15.  «Διανομή καυσοξύλων και πετρελαίου θέρμανσης σε άπορους δημότες» δυνάμει της αριθμ.16/2017 απόφασης Δ.Σ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης)

16.  Διαγραφή ποσού 175,80 €  από τέλη ύδρευσης & επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσού 18,46 € (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

17.  Καθορισμός δικαιώματος διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων για την τοπική Κοινότητα Μεγάλου Χωριού  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

18.  Περί εξέτασης αίτησης των  κτηνοτρόφων του δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

19.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής» του Δήμου Καρπενησίου, Αναδόχου: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.

20.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Κορυσχάδων» του Δήμου Καρπενησίου, Αναδόχου: Δημητρίου Κόγια

21.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τακτοποιητικού πίνακα του έργου: «Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ. ΔΕ Φουρνάς» Δήμου Καρπενησίου, Αναδόχου: Γεωργίου Γώγου

22.  Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Διαμόρφωση ανάπλαση Δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου, Αναδόχου: Κ/ξια Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ –Τσούτσικας Φώτιος

23.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Ψηλό Γεφύρι Τ.Κ. Τόρνου ΔΕ Προυσού» Δήμου Καρπενησίου

24.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ. Ανιάδας, Μουζίλο και Συγκρέλου»

25.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποιία και υδροδότηση νεκροταφείου Τ.Κ.  Αγίου Χαραλάμπους ΔΕ Κτημενίων» Δήμου Καρπενησίου

26.  Σύσταση επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος κύριας δημοτικής οδού Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» Δήμου Καρπενησίου

27.  Σύσταση επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Στάβλων και Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας» Δήμου Καρπενησίου

28.  Σύσταση επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση Μουσείου Δομνίστας» Δήμου Καρπενησίου

29.  Σύσταση επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Καστανούλα και Ροσκά» Δήμου Καρπενησίου

30.  Σύσταση επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή ετοιμόρροπων τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας» Δήμου Καρπενησίου

31.  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Aνάπλαση – ανάδειξη πλατειών Καστανέας και Προδρόμου Δ.Ε Προυσού Δήμου Καρπενησίου»

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

 

                                                                                        Πέτρου Ιωάννης

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ