4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι δύο(22) του μηνός Μαρτίου2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

2.    Τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης (ΑΔΣ 530/2011)(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

3.    Ψήφισμα περί φορολογίας μισθωμάτων  κυλικείων  δημόσιων σχολείων (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

4.    Επί αιτήσεως Αΐκη Γουλιέλμου, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Μουζίλου – Μείωση μισθώματος(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

5.    1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ. έτους 2017 (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚκ.Ζαλοκώστα Σοφία)

6.    Τροποποίηση εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για το οικ. έτος 2017(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

7.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

8.    Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης(εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

9.    ΣυγκρότησηΔημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.Ε.Π.Ι.Σ)  (εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

10.  Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου(εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

11.  Αντικατάσταση Προέδρου Δημοτικής επιτροπής Παιδείας(εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

12.  Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών στην Τοπική Κοινωνία(εισηγητής  ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

13.  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου(εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

14.  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου  (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.ΓκαρίλαΓεωργία)

15.  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών(εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

16.  Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. (εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

17.  Ορισμών εκπροσώπων στη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (ΚΠΕ)   (εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

18.  Ορισμός τριμελούς επιτροπής ελέγχου κοινωνικού παντοπωλείου(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

19.  Ορισμός επιτροπής ελέγχου λειτουργίας αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

20.  Ορισμός μελών τριμελούς  επιτροπής  του προγράμματος Κίνητρα επιχειρηματικότητας (εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Λάππας Κλεομένης)

21.  Ορισμός εκπροσώπων στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς/ πωλητές λαϊκών αγορών(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

22.  Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

23.  Εκτέλεση  δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

24.  Έγκριση μελετών και τρόπου κατασκευής έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

25.  Εκτέλεση εργασιών συντήρησης χώρου πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

26.  Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση οικογενειακών τάφων(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

27.  Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

28.  Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου στηΜυρίκη(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

29.  Έγκριση θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής και καθορισμός ειδικοτήτων για το πρόγραμμα άθληση για όλους περιόδου 2017-2018 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

30.  Εκμίσθωση με δημοπρασία αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά και συγκρότηση επιτροπής για την διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2017 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

31.  Οικονομική ενίσχυση(εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

32.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρου κλαρωτού»  ανάδοχος: Φώτης Τσούτσικας – ΕΔΕ

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τακτοποιητικούπίνακα του έργου: «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου» με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Αθανασιάδη

34.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Καστανούλα και Ροσκά», ανάδοχος: Κων/νος Κολοκώτσιος

35.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ετοιμόρροπων τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας», ανάδοχος: Ανδρέας Τασιός

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος κύριας δημοτικής οδού Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου, με ανάδοχο την κ. EλισάβετΚαρφή

37.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου«Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ. Ανιάδας, Μουζίλου και Συγκρέλου», ανάδοχος: Περικλής Βλάχος

38.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης στην οδό Ζηνοπούλου»Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Στέφανος Σταματελόπουλος

39.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες καθαίρεσης σκυροδεμάτων με αδιατάρακτη κοπή» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Στέφανος Σταματελόπουλος

40.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έκτακτες εργασίες αντιστήριξης δικτύου ΔΕΗ στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Στέφανος Σταματελόπουλος

41.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικής οδού όπισθεν Αγίας Τριάδας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Στέφανος Σταματελόπουλος

42.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Τριάδας –Δημιουργία Κοινοχρήστων τουαλετών στην Δ.Κ. Καρπενησίου», ανάδοχος: Στέφανος Σταματελόπουλος

43.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Στάβλων και Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Ιωάννης Φούκας

44.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Μουσείου Δομνίστας» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Αναγνωστος Κων/νος και ΣΙΑ Ε.Ε.

  1. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης άνωθεν του Κεντρικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»
  2. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Μικρού Χωριού»
  3. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΔΕ  Καρπενησίου»
  4. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου ΤΔ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων»
  5. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις ανάπλασης – αναβάθμισης στο Εμπορικό Κέντρο Καρπενησίου»

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Κλεομένης Λάππας

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ