5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στιςΔεκαεννιά(19) του μηνός Απριλίου2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

2.    Τροποποίηση εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για το οικ. έτος 2017(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

3.    1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ. έτους 2017(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚκ.Ζαλοκώστα Σοφία)

4.    Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης)

5.    Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ”, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

6.    Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου»   (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

7.    Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

8.    Λήψη  απόφασης  περί  σύναψης  Διαδημοτικής  Συνεργασίας  και αποδοχή όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του Δήμου Καρπενησίου με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Αγράφων στην υλοποίηση της πράξης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με την ονομασία  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης(εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

9.    Λήψη  απόφασης  για μακροχρόνια εκμίσθωση Αθλητικού Κέντρου Προετοιμασίας  Καρπενησίου (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)  

10.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  εσόδων –εξόδων α’ τριμήνου έτους 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

11.  Συνδιοργάνωση 1ης Γιορτής Μανιταριού  του Δήμου Καρπενησίου με το  Σύλλογο Ευρυτανίας Ε4 – Το Πάντα Βρέχει (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

12.  Συνδιοργάνωση αγώνων FINAL 4 Υδατοσφαίρισης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

13.  Καθορισμός θέσης προσωρινής στάσης στην  οδό Ιερομνήμονος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

14.  Καθορισμός θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Νικ.Στράτου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

15.  Παραχώρηση χρήσης πλατειών για τη θερινή περίοδο έτους 2017 (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία) 

16.  Έγκριση απολογισμού  έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

17.  Έγκριση απολογισμού  έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

18.  Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

19.  Διαγραφή οφειλών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

20.  Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Νέου Μικρού Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

21.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Μεσοκώμης»  ανάδοχος: Νικόλαος Μήτσιου– ΕΔΕ

22.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ» ανάδοχος: Α. Μητρογιάννης& ΣΙΑ Ε.Ε.

23.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μεσοκώμης» ανάδοχος: Νικόλαος Μήτσιου – ΕΔΕ

24.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Επισκευή υδρομαστεύσεων και συντήρηση δικτύων  στην Τ.Κ. Φουρνάς» ανάδοχος: Αντώνιος Κατσαρής – ΕΔΕ

25.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Ψηλό Γεφύρι Τ.Κ. Τόρνου», ανάδοχος: Ιωάννης Κορέντζελος

26.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης άνωθεν του κεντρικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς», ανάδοχος: Βαξεβάνος Θεόδωρος

27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα Δ.Ε. Καρπενησίου», ανάδοχος: Παναγιώτης Κουτούμπας

28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μικρού Χωριού», ανάδοχος: Παναγιώτης Μπούρας

29.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δ.Ε ΠΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Ι. – ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Π.»

30.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΙΤΣΑ»του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο την Κ/ξία ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕ – ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

31.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ»στον Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Τάσιο ΕΔΕ

32.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ της ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Γαβρικούδη του Δημητρίου ΕΔΕ

33.  Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επεκτάση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευής ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς»

34.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σκοπιάς και Τ.Κ. Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας»

35.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας δρόμων Τ.Κ. Καρίτσας ΔΕ Ποταμιάς»

36.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας»

37.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μουζίλου ΔΕ Ποταμιάς»

38.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς»

39.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»

40.  Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων τμημάτων εθνικών οδών του Δήμου Καρπενησίου»

41.  Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Μεγάλου Χωριού»

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Κλεομένης Λάππας

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ