5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κοινοποίηση

   Σας προσκαλούμε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

2.    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  στην πρόσκληση 10.4.15.1.2-3 «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του  Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

3.    Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

4.    Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων – εξόδων 2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

5.    Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υποστήριξη της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

6.    Έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

7.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

8.    Έγκριση τρόπου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

9.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμοδότηση (Καταβολή αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης) – εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

10.  Συνδιοργάνωση FINAL4 υδατοσφαίρισης γυναικών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

11.  Έγκριση θέσεων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους και καθορισμός ειδικοτήτων περιόδου 2018-2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

12.  Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκτός Δήμου εκδηλώσεις (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

13.  Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

14.  Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για χορήγηση ειδικού βοηθήματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

15.  Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

16.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αμερική για το 74ο συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων το Βελούχι (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

17.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

18.  Διαγραφή οφειλών  από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

19.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά”, ανάδοχος: Παλαιός Γεράσιμος

20.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ”, ανάδοχος: Γκρίζης Παναγιώτης

21.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ”, ανάδοχος: Κουτρούμπας Χαρίλαος

22.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» αναδόχου: Φούκα Βαλεντίνης

23.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Βασιλείου Σιαφάκα

24.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας» στο Δήμο Καρπενησίου,  ανάδοχος: Κολοκώτσιος Κων/νος –ΕΔΕ

25.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κακοκαιρία στα δημοτικά κτήρια του Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος –ΕΔΕ

26.  Παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος:  Μαντζιούτας Βασίλειος

27.  Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ», ανάδοχος:  Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.

28.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθαν. Καρπενησιώτη λόγω κατάρρευσης τμήματος της οροφής του»,  ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

29.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών  στις ΤΚ της ΔΕ Φουρνάς»

30.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»,  ανάδοχος: Κ/Ξ Π.ΜΑΚΡΗ –Π.ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ

31.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Αθανασιάδη

32.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο «Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

33.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Υποστύλωση γέφυρας στην περιοχή Γεφύρια Τ.Κ. Μυρίκης»

34.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση ζημιών στέγης σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία Καρπενησίου»

35.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση υποδομών οικισμού Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου

36.  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΒΕΛΩΤΑΣ , ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΝΗΣ»

37.  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

38.  Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή  του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ασπροπύργου & Βελωτάς»

 

 

 

 

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                                                                     Κλεομένης Λάππας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ