6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

           

1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

2.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

3.    Έγκριση της αριθμ. 13/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ -1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ. έτους 2017 (εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

4.    Τροποποίηση της αριθμ. 2-39/2017 απόφασης του Δ.Σ. (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)  

5.    Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)  

6.    Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)  

7.    Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου»- Επιλογή Τράπεζας για Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)  

8.    Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» – Επιλογή Τράπεζας για Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

9.    Επί εγγράφου εργαζομένων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ   «ΑΝΕΜΩΝΗ» (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα Γιαννούλα)

10.  Συμπλήρωση της αριθμ. 86/2017 απόφασης του Δ.Σ. η οποία αφορά τη συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)

11.  Συμπλήρωση της αριθμ. 87/2017 απόφασης του Δ.Σ. η οποία αφορά τη συγκρότηση της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)

12.  Ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο ΔΣ του Περιφ. ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Λάππας Κλεομένης)

13.  Eπιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Κλεομένης Λάππας)

14.  Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

15.  Διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών μέτρων στην κεντρική πλατεία Δ.Ε. Καρπενησίου και στην πλατεία Δοξιάδη ΤΚ Μικρού Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

16.  Καθορισμός αδειών υπαίθριου πλανόδιο εμπορίου έτους 2017(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

17.  Ανάκληση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

18.  Διαγραφή οφειλώναπό βεβαιωτικούς καταλόγους(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

19.  Έγκριση πρακτικών επιτροπής ενστάσεων για μειώσεις λογαριασμών ύδρευσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

20.  Καθορισμός δικαιώματος διαρκούς χρήσης οστεοθυριδών στο Νέο Κοιμητήριο Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

21.  Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στον κ.Τσιπά Βασίλειο  στην Τ.Κ. Βελωτών  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

22.  Παραχώρηση δικαιωμάτων διαρκούς χρήσης οστεοθυρίδων στην Τ.Κ.  Μεγάλου Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

23.  Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου              στην κ.Σιακαβέλλα Παναγιώτα του Ευαγγέλου στο κοιμητήριο της Τ.Κ.               Δομνίστας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

24.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παλαιών δικτύων ύδρευσης και κατασκευή νέων τμημάτων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Καρπενησίου», ανάδοχος: Παναγιώτης Γώγος  

25.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμων ΤΚ Καρίτσας ΔΕ Ποταμιάς», ανάδοχος: Χαντζόπουλος Νικόλαος

26.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας», ανάδοχος: Αναστασόπουλος Παναγιώτης

27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μουζίλου ΔΕ Ποταμιάς», ανάδοχος: Αναστασόπουλος Παναγιώτης

28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση –Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου Δ.Ε. Ποταμιάς», ανάδοχος: Βονόρτας Κων/νος

29.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Δομιανών ΔΕ Κτημενίων», ανάδοχος: Τσούτσικας Φώτιος 

30.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ»στον Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Τάσιο ΕΔΕ

31.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ της ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Γαβρικούδη του Δημητρίου ΕΔΕ

32.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Βουτύρου» στο Δήμο Καρπενησίου

33.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό Αθανασίου Καρπενησιώτη λόγω κατάρρευσης τμήματος της οροφής του»

34.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μεσοκώμης»

35.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της ΔΕ Φουρνάς»

36.  Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Συντήρηση δικτύων και οδών στην ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας»   του Δήμου Καρπενησίου

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Κλεομένης Λάππας

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ