6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

(Πριν από την συζήτηση των θεμάτων θα γίνει ενημέρωση για την μελέτη υποβολής φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία Πανεπιστημίου Ρούμελης, εκ μέρους της ΠΕΔ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)

 

1.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

2.    Επικαιροποίηση απόφασης του Δ.Σ.  για οικισμό Γοριανάδων (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

3.    Μετονομασία οικισμών Στουρνάρας, Κοντού και Βυθίσματος σε Δολιανά, Κοντίβα και Σέλος (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

4.    Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας  (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

5.    Παραχώρηση ακινήτου – δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Χελιδόνας Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

6.    Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΚ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ” προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

7.    Αποχαρακτηρισμός τμήματος Εθνικής οδού – Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

8.    Έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων – εξόδων έτους 2018(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

9.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

10.  Ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Καρπενησίου και Τ.Κ. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

11.  Άρση της αριθμ. 460/2017 απόφαση Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για αγορά οικόπεδου στην Τ.Κ. Μυρίκης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

12.  Διοργάνωση της Επετειακής Εκδήλωσης για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 74 χρόνων από τη Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στους Κορυσχάδες και ψήφιση πίστωσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

13.  Συνδιοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τον Κλήμη Τσατσαράγκου με τον ΕΟΣ Καρπενησίου και ψήφιση πίστωσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

14.  Συνδιοργάνωση 2ης Γιορτής Μανιταριού  του Δήμου Καρπενησίου με το  Σύλλογο Ευρυτανίας Ε4 – Το Πάντα Βρέχει» και ψήφιση πίστωσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

15.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός στεφάνου εκ μέρους του Δήμου Καρπενησίου στην κηδεία του εκλιπόντος «Καπετάν Ερμή»

16.  Επί αιτήματος συλλόγου ΑΜΕΑ για παραχώρηση λεωφορείου για εκδρομή συλλόγου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

17.  Έγκριση τρόπου κατασκευής έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

18.  Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων»(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

19.  Έγκριση απολογισμού  έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

20.  Έγκριση απολογισμού  έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

21.  Επί αιτήσεως Τζαβέλη Παναγιώτη. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού (οικισμός Παλιού Μικρού Χωριού).  Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

22.  Επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΟΝΤΑΝΑ Α.Ε. για μίσθωση των γηπέδων ποδοσφαίρου, για την διεξαγωγή τουρνουά, από 26/6/2018 έως 01/07/2018 με απευθείας ανάθεση κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

23.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

24.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης» στο Δήμο Καρπενησίου,  ανάδοχος: ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

25.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»   στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Ευστάθιου Φράγκου

26.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ΤΚ Βράχας»

27.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Συντήρηση υποδομών οικισμού Γοριανάδων» στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Σταμούλη του Βασιλείου

28.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Υποστύλωση γέφυρας στην περιοχή Γεφύρια Τ.Κ. Μυρίκης» του Δήμου Καρπενησίου,  αναδόχου Αντώνιου Κατσαρή του Χρήστου

29.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση ζημιών στέγης σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία Καρπενησίου»  του Δήμου Καρπενησίου,  αναδόχου Γεωργίας Γκορόγια

30.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Παρεμβάσεις ανάπλασης – αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου και απόρριψη της από 16-4-18 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

31.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. του Δήμου Καρπενησίου»

32.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Διαμόρφωση- Ανάπλαση Δυτικής Εισόδου Πόλης Καρπενησίου»

 

 

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                                                                     Κλεομένης Λάππας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ