7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις επτά  (7) του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση Συμμετοχής -Βελτίωση της Οικονομικής και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των ΟΤΑ (Πρόγραμμα  “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”) -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου  οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α”-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης)

2.    Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυροπροστασίας (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

3.    Πρόσληψη προσωπικού έως και πέντε (5) ημερομίσθια (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

4.    Τεκμηρίωση για την αδυναμία καθαρισμού του οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2018  (εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

 

 

 

    Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                                                                     Κλεομένης Λάππας

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

3 η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία «Όλοι Μαζί – Όλοι Ίσοι»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας Ευάγγελος Χαϊνάς, παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ