9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΝ 13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κοινοποίηση

Σας προσκαλούμε στην 9η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο

Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στη Σπερχειάδα, για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

– Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου

Ψυχογιού.

– Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 1ο Έκδοση ψηφίσματος για τα δημοτικά σχολεία Πούρνου και Άτταλης του Δήμου Διρφύων-

Μεσσαπίων.

Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός

METABOΛΗ ΕΔΡΑΣ

Θέμα 2ο Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, οποτεδήποτε αυτή

ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Θέμα 3ο Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Χαλκίδα του Δήμου Χαλκιδέων την

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 έως τις 22:30 μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός και

Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας να διοργανώσει εκδηλώσεις στο πλαίσιο αξιοποίησης του

εμπορικού θεσμού BLACK FRIDAY σαν σύγχρονο και επίκαιρο μέσο προώθησης

πωλήσεων.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

Θέμα 4ο Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο Αλιβέρι του Δήμου Κύμης-

Αλιβερίου το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 από τις 19.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ. στα πλαίσια

της διοργάνωσης από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου εορταστικών εκδηλώσεων.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας

Θέμα 5ο Έγκριση συμμετοχής σε Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. με

τίτλο <<Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας

μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας στην Π.Ε. Ευβοίας>> εξουσιοδότηση στον

Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για την υπογραφή της και ορισμό δύο

μελών με τους αναπληρωτές τους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης (ΚΕΠ).

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Φάνης Σπανός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέμα 6ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –

Π.Ε. Φθιώτιδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

(Κοιν.Σ.Επ.) “ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ”, για την διεξαγωγή του 5ου νυχτερινού αγώνα δρόμου

Λαμίας «Lamia Night & Run 2018».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 7ο Έγκριση υπογραφής μνημονίου μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας & του Σωματείου

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής

διαδρομής “Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού”.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού , Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Ιωάννης Κοντζιάς

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 8ο Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) μειωμένου ωραρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 9ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και

πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο 2017 – 2018.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

Θέμα 11ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας λόγω

κατεπειγουσών , εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός

Θέμα 12ο Έγκριση πέντε(5) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας

Χαλκίδας(ΟΑΕΔ) για την Π.Ε. Εύβοιας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Φάνης Σπανός

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Θέμα 13ο Τροποποίηση του καταστατικού της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την

επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και συντομογραφικά

«Ο.Π.Α.Φ.», προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3852/2010, αλλαγή επωνυμίας και

μετονομασία της σε «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα 14ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας, για το έτος 2017.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 15ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας, για το έτος 2017.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 16ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύρυτανίας, για το έτος 2017.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 17ο Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους

2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των

πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ

(Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 05).

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 18ο Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ, ΤΟΚΩΝ, ΙΔΙΩΝ

ΠΟΡΩΝ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066 ΠΕ Φωκίδας έτους

2017 (τροπ.03).

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 19ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ

566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 20ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ

566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 21ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου της ΣΑΕΠ 566 με

κ.α:2014ΕΠ56600008, τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΕΤΗ 2015,2016 & 2017» και προϋπολογισμό 6.467.439,96€.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 22ο Έγκριση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 της ΣΑΕΠ 566 με

τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 23ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2013ΕΠ06600002 της ΣΑΕΠ

066 με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 24ο Tροποποίηση πίνακα υποέργων του ενάριθμου:2013ΕΠ06600009 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της

ΣΑΕΠ 066.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 25ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2015ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ

566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 26ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 της ΣΑΕΠ

566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 27ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης στην ΣΑΜΠ366:

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ “ΑΡΧΑΝΙΟΡΕΜΜΑ” ΤΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΗΣ – ΑΡΧΑΝΙΟΥ (π.κ.2006ΣΜ54000010)».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 28ο Tροποποίηση επαναλαμβανόμενων δράσεων της ΣΑΕΠ566 για το ΠΔΕ έτους 2017.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 29ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ

566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 30ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Κομποτάδων Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 31ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου

Δελφών.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 32ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Επταλόφου Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου

Δελφών.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 33ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ορισμός μελών

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ “ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΔ ΤΙΘΟΡΕΑΣ – ΣΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”»

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 34ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον

Δήμο Δελφών και το Ίδρυμα Κοινοτικού Θεάτρου Γαλαξιδίου για το έργο : «Άμεσα Μέτρα

Αποκατάστασης Παρθεναγωγείου Γαλαξιδίου», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την

υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 35ο Έγκριση παράτασης και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε για την

υλοποίηση του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση- υλοποίηση του έργου

‘’Κατασκευή πίστας κανόε- καγιάκ στο Παρκιό Π.Ε. Ευρυτανίας».

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 36ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Δήμου Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για

την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 37ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη

για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 38ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων για την εκτέλεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ –

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ –

ΠΕΤΡΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 39ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την

υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 40ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την

υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 41ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Τανάγρας για το έργο της

ΣΑΕΠ066, με κα. 2017ΕΠ06600014 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»,

εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 42ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Καρπενησίου για το έργο της

ΣΑΕΠ066, με κα. 2017ΕΠ06600017 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 43ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Άμφισσας για το έργο της

ΣΑΕΠ066, με κα. 2017ΕΠ06600016 και τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την

υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 44ο 1η Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

του Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.α 2014ΕΠ06600000 και τίτλο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» (τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος

και σύνθεσης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης)

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 45ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Ι.Μ Χαλκίδας για το έργο της ΣΑΕΠ066, με

κα. 2017ΕΠ06600025 και τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και

ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 46ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ

566 με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 47ο Συμπλήρωση –Τροποποίηση της αριθμ. 243/2016 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά

στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 48ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

έως το Γ τρίμηνο 2017.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 49ο 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. Αποδέκτες

1 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

2 κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας

3 κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας

II. Κοινοποίηση

1 κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2 κ. κ. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3 Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

III. Γνωστοποίηση

1 Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2 κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

3 Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

4 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ