Ανακοίνωση – Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Κοινοποίηση

Σας παραθέτουμε το Ψήφισμα της 5ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, όπως αυτό διαμορφώθηκε και θα αποσταλεί στον Πρωθυπουργό και σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.

«Ως αποτέλεσμα των εργασιών της 5ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που έλαβε χώρα στην Φιλιππιάδα, έδρα του Δήμου Ζηρού, στις 21 & 22 Απριλίου 2018 αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνταξη του ακόλουθου ψηφίσματος και η εν συνεχεία προώθηση του προς τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις.

Στο πλαίσιο της 1ης Ενότητας των εργασιών της Γ.Σ. με θέμα: «ΔΕΗ και αντισταθμιστικά οφέλη μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων» στην οποία αναπτύχθηκαν εισηγήσεις που είχαν αντικείμενο την παρουσίαση του οικείου νομοθετικού πλαισίου και τις θέσεις του Δικτύου, τη διαχείριση των Υδατικών πόρων σε σχέση με τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ και τη δημιουργία ενός διαλόγου με εποικοδομητικά χαρακτηριστικά για τη σημασία των ταμιευτήρων στην τοπική κοινωνία με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την περίπτωση της Λίμνης Κρεμαστών, αναπτύχθηκε έντονη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατέληξε στο ακόλουθο ψήφισμα το οποίο και εντάχθηκε στο σώμα των συμπερασμάτων των εργασιών της Συνέλευσης, με τη μορφή απόφασης:

Αποφασίστηκε η διεξοδική διερεύνηση των λόγων εξαίρεσης των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων από την απόδοση του ανταποδοτικού «πράσινου» τέλους όπως ακριβώς γίνεται με τους Μικρούς ΥΗΣ και επενδύσεις ΑΠΕ. Τα Μεγάλα ΥΗΕ τα οποία διαθέτουν και προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, έχοντας αξιοποιήσει στο έπακρο τους τοπικούς φυσικούς πόρους. Είναι εύλογο να καθιερωθεί ανάλογο αντιστάθμισμα που θα αναπληρώνει ως ένα βαθμό την απώλεια τοπικών εσόδων εξαιτίας της μη αξιοποίησης του φυσικού πλούτου από το τοπικό παραγωγικό δυναμικό και το δημόσιο χώρο. Η διάθεση των σχετικών κονδυλίων μπορεί να κατευθυνθεί σε δράσεις που επιφέρουν λειτουργικές αποσβέσεις ενισχύοντας το τοπικό παραγωγικό πλεονέκτημα, αυξάνουν το τοπικό προϊόν και εναρμονίζονται πλήρως με την αειφορικότητα των τοπικών φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, αποβλέποντας ταυτόχρονα σε μια συνολική διαχείριση των υδατικών πόρων με την αξιοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Υδάτων.

 

Το θέμα χρήζει συντονισμένων ενεργειών λόγω της επικείμενης ενδεχόμενης απώλειας του δημοσίου ελέγχου των ΥΗΕ από την πώληση μονάδων της ΔΕΗ.

 

Συμφωνούν και Υπογράφουν

Ο Πρόεδρος του Δικτύου                                                                               Ο Γραμματέας του Δικτύου

 

Οι εκπρόσωποι αιρετοί των Δήμων μελών του Δικτύου (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι):

Ο Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Δικτύου για τα αντισταθμιστικά των μεγάλων ταμιευτήρων»

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ