Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων Καρπενησίου

Κοινοποίηση

Συνάδελφοι

Με την υπουργική απόφαση 133529/ΓΔ4 με ημερομηνία 7-8-2018 με θέμα «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» άλλαξε η μοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων στην Ευρυτανία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 111/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4452/2017 ,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4547/2018) «Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων τους, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, β) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, γ) την οργανικότητα, δ) την απόστασή τους από την έδρα του νομού, ε) τις συγκοινωνιακές συνθήκες, στ) το υψόμετρο».

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας κληθήκαμε στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας για την αναμοριοδότηση των σχολείων. Η πρόταση του ΠΥΣΔΕ ήταν προϊόν σοβαρής επεξεργασίας και συζήτησης των δεδομένων και , εξυπακούεται, άριστης γνώσης των συνθηκών, μιας και τις συνθήκες αυτές τις ζούμε όλοι στο πετσί μας. Μάλιστα, στην πρόταση φάνηκε ολοκάθαρα και η συναδελφική διάθεση προς τους συναδέλφους άλλων περιοχών, παραμεθόριων και ακριτικών, μακριά από κάθε τοπικισμό.

Η τότε πρόταση του Υπουργείου, ενώ ξεπερνούσε στη μοριοδότηση την πρόταση του ΠΥΣΔΕ, όσον αφορά τα περιφερειακά σχολεία, αγνοούσε την ίδια πρόταση, όσο αφορά τα σχολεία του Καρπενησίου, όπου το ΠΥΣΔΕ είχε προτείνει έξι (06) μονάδες, κατάταξη δηλαδή στην κατηγορία ΣΤ, και το Υπουργείο πρότεινε κατάταξη στην κατηγορία Α ήτοι μία (01) μονάδα μετάθεσης για κάθε έτος υπηρέτησης.

Για οποιονδήποτε έχει επισκεφθεί το Καρπενήσι, πολύ περισσότερο έχει υπηρετήσει στην περιοχή, η πρόταση του Υπουργείου ήταν φανερά παράλογη και άδικη και έδειχνε να αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες, ενώ λάμβανε υπόψη ΜΟΝΟ το γεγονός ότι το Καρπενήσι είναι πρωτεύουσα Νομού. Οι δε συνέπειες μιας τέτοιας μοριοδότησης θα ήταν ολέθριες όχι μόνο για τους συναδέλφους, που εγκλωβίζονταν στην περιοχή , χωρίς δυνατότητα μετάθεσης, αλλά και για τα σχολεία και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται και στα αποτελέσματα της επεξεργασίας της μοριοδότησης από το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ «Με δεδομένο ότι η μοριοδότηση και ο χαρακτηρισμός των σχολείων συνδέεται στενά με την απρόσκοπτη έγκριση ολιγομελών τμημάτων και τον ικανό αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε ΓΕΛ (Ομάδων Προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, κατευθύνσεων) και σε ΕΠΑΛ (τμήματα Γενικής παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων), η μεταφορά σχολείων σε ζώνες με λιγότερα μόρια και άρα με μεγαλύτερο αναγκαίο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, θέτει σε καθεστώς ιδιόμορφης «ομηρείας» τις προαναφερόμενες σχολικές μονάδες, τόσο ως προς τη λειτουργία τους, όσο και ως προς το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απωλεσθούν και να αυξηθεί το ήδη διογκωμένο ποσοστό της εργασιακής περιπλάνησης των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα θα καταστρατηγηθούν τα μορφωτικά δικαιώματα μαθητών και μαθητριών από τις πιθανές συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων».

Ως εκ τούτου, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι και όλοι όσοι θα μπορούσαν παίξουν κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της αναμοριοδότησης των σχολείων για τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης ήταν και η επερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογιώργου για το θέμα, όπως και η ανακοίνωση, δια του τύπου,  του τότε Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Παπαδόπουλου. Τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.Τασιός, όσο και ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτης, συμφώνησαν με τους προβληματισμούς μας . Τέλος η ΟΛΜΕ σε επιστολή της προς τον Υπουργό απορρίπτει την πρόταση του Υπουργείου συνολικά και αναφέρει ως χαρακτηριστική της αδικίας που δημιουργείται την περίπτωση του Καρπενησίου.

Όλη αυτή η προσπάθεια και τα επιχειρήματα μας δε βρήκαν καμία ανταπόκριση στο Υπουργείο που με την υπουργική απόφαση που αναφέρθηκε στην αρχή μοριοδοτεί τα σχολεία της πόλης του Καρπενησίου με δύο (02) μονάδες μετάθεσης. Την ίδια ώρα άλλες πόλεις και κωμοπόλεις της περιφέρειας μοριοδοτούνται με διπλάσιες και παραπάνω μονάδες ενώ βρίσκονται πολύ πιο κοντά στον εθνικό οδικό άξονα, σε περιοχές με πολύ χαμηλότερο υψόμετρο και με πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και αντιγράφοντας εδώ την επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας σχετικά με την αναμοριοδότηση, όσοι αποφάσισαν αγνοούν ότι «Το κόστος ζωής στο Καρπενήσι είναι πολύ ψηλό λόγω του μακρού χειμώνα, αλλά και του κόστους των ενοικίων. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις παροχές τις σχετικές με την υγεία. Ο πλησιέστερος εθνικός οδικός άξονας βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων, το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι επικίνδυνο και οι συγκοινωνίες με Μ.Μ.Μ είναι πολύ αραιές. Επιπλέον είναι πολύ μεγάλη η απόσταση των μορίων μεταξύ Καρπενησίου και των περιφερειακών σχολείων, χωρίς να αποδίδονται αξιολογικά οι πραγματικές συνθήκες. Τέλος θεωρούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα στη στελέχωση των σχολείων της πόλης, καθώς μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές θα προτιμούν να υπηρετήσουν στα περιφερειακά σχολεία, λόγω της υψηλότερης μοριοδότησης».

Η ιστορία απέδειξε ότι οι προτάσεις που μας κάλεσε το Υπουργείο να υποβάλουμε ως ΠΥΣΔΕ ήταν για το θεαθήναι, ότι παραβιάζεται από την απόφαση του Υπουργείου η νομοθεσία και ως προς τη διαδικασία και ως προς τα κριτήρια που αυτή θέτει για τη μοριοδότηση, ότι αποφασίζουν για μας και για τα παιδιά μας άνθρωποι που δε γνωρίζουν την πραγματικότητα που εμείς ζούμε ή και να τη γνωρίζουν αδιαφορούν για αυτή και για τις συνέπειες που οι αποφάσεις τους έχουν για την Εκπαίδευση. Για αυτό και δεν μπορούμε να μείνουμε άπρακτοι και αδιάφοροι και είναι επιτακτική η ανάγκη, από κοινού και με τους συναδέλφους άλλων περιοχών, όπου υπάρχει ίδιο ή ανάλογο πρόβλημα, να προχωρήσουμε σε κάθε ενέργεια που θα ανατρέψει αυτή την αδικία.

Δεν μπορεί, κάτω από αυτές τις συνθήκες να σκεφτούμε στενά ατομικιστικά αν ο καθένας από μας θίγεται από την εξέλιξη αυτή. Όταν χτυπάει η καμπάνα, ως γνωστόν, χτυπάει για όλους. Και για αυτό, ακόμα κι αν δε θιγόμαστε άμεσα σήμερα, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι στο προσεχές μέλλον είναι μάλλον βέβαιο ότι η απόφαση αυτή θα έχει παρελκόμενα που θα μας αγγίξουν όλους.

Και πέρα από αυτό, βασική αξία μας πρέπει να αποτελεί όχι η στήριξη των συμφερόντων μας όσο η στήριξη του δίκιου ή μάλλον, όπως έχει ειπωθεί από σοφότερα χείλη, πρωταρχικό συμφέρον όλων μας είναι η υπεράσπιση του δίκιου, που εδώ καταστρατηγείται.

Η αιρετός του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

Ροδοθέα Ν. Καρφή

 

Υ.Γ. 1 : Επειδή τώρα τελευταία η κυβέρνηση ασχολείται πολύ με την κλιματική αλλαγή, είμαστε σε θέση να τη διαβεβαιώσουμε ότι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν μας έχει αγγίξει εδώ στο Καρπενήσι. Έχουμε ακόμα 7 μήνες χειμώνα και 5 μήνες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

 

Υ.Γ.2 Καλοδεχούμενοι οι αρμόδιοι για την αναμοριοδότηση να έρθουν στο Καρπενήσι , στη διάρκεια του χειμώνα, από τους δρόμους που εμείς μετακινούμαστε και να φιλοξενηθούν στα σπίτια μας με τις θερμοκρασίες που μπορεί να εξασφαλίσει για μας και τα παιδιά μας ο ισχνός μισθός μας.

Η ίδια

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ