Δευτέρα 29/1/2024 ΙΙ Σε ζωντανή σύνδεση στις 18:00 η 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ) του Δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου

Κοινοποίηση

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(Πριν από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας).

1. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
(Π.Ε.Δ.) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κακαβάς Χρήστος)

2. Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ) για το
νέο νομοσχέδιο για μεταρρύθμιση ψυχικής υγείας και απεξάρτησης (εισηγητής ο
Δήμαρχος κ.Κακαβάς Χρήστος)

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων (1η υποχρεωτική) οικ. έτους 2024(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

4. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του
προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024 (εισηγήτρια η
αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

5. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Συνεδριακού Κέντρου Δήμου
Καρπενησίου –εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος
κ.Σκαρπής Ιωάννης)

6. Συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σκαρπής Ιωάννης)

7. Συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σκαρπής Ιωάννης)

8. Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Καρπενησίου
(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σκαρπής Ιωάννης)

9. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής ο
αντιδήμαρχος κ.Σκαρπής Ιωάννης)

10. Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των
Υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

11. Δαπάνη για κάλυψη εξόδων ταφής και κηδείας δημότη Δ.Καρπενησίου (εισηγήτρια
η αντιδήμαρχος κ.Σβερώνη Χριστίνα)

12. Ορισμός επιτροπής ελέγχου Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου (εισηγήτρια η
αντιδήμαρχος κ.Σβερώνη Χριστίνα)

13. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024
(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

14. Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων του
Δήμου, για το έτος 2024 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

15. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2024 (εισηγήτρια η
αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

16. Επικαιροποίηση της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος
διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων – ορισμός μελών (εισηγητής ο
αντιδήμαρχος κ.Σκαρπής Ιωάννης)

17. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον Δήμαρχο
Καρπενησίου, σε δημοτική έκταση στη θέση «Μυλοκάλανος» Τοπικής Κοινότητας
Μεγάλου Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κόγια Παρασκευή)

18. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στις Γενικές Συνελεύσεις του ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος)

19. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου
Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος)

20. Ορισμός εκπροσώπου στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.
Κακαβάς Χρήστος)

21. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος)

22. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αιτωλικής
Αναπτυξιακής ΑΕ (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος)

23. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στις Γενικές Συνελεύσεις της Τριχωνίδα
ΑΕ (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος)

24. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καρπενησίου στην Διαχειριστική Επιτροπή του
Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον (ΚΠΕ) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κακαβάς
Χρήστος)

25. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπενησίου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ» (εισηγητής ο
Δήμαρχος κ. Κακαβάς Χρήστος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Χρήστος Αρμάγος

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ