ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κοινοποίηση

Μετά την αποστολή προς δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΚΥΑ 146506/5185/19.10.2016 με την οποία δίδεται για δεύτερη φορά παράταση στην ορισθείσα ημερομηνία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων” της παρ. 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23.12.2015 (ΦΕΚ Β´ 2872) η Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας ως Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Ευρυτανίας επισημαίνει στους υπόχρεους εγγραφής τα εξής:

→ Η ΚΥΑ 134627/5835/23.12.15 (ΦΕΚ Β´ 2872)  αποσκοπεί στην αποφυγή των φαινομένων παράνομης υλοτομίας και διακίνησης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης ή/και στο Μητρώο Εμπόρων είναι όλοι όσοι ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου και χάρτου, χαρτοπολτού π.χ (Δασικοί Συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, Ο.Τ.Α., εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι καυσοξύλων, πέλλετ, κατασκευαστές επίπλων κ.τ.λ) οι οποίοι οφείλουν να δηλώσουν άμεσα την εταιρεία – επιχείρηση τους.

→ Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εγγραφής λήγει στις 31.10.2016

Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 700 ευρώ (άρθρο 9, παρ.4, της (α) σχετικής ΚΥΑ).

Οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερώνονται στον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας http://www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT) και να απευθύνονται στην Δ/νση Δασών Ευρυτανίας (Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Ευρυτανίας, Τηλέφωνο:22237022946) για την εγγραφή τους και κάθε άλλη διευκρίνηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Μ.Μ.Ε. ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

 

 

                                                                                          Φάκας  Ιωάννης

                                                                                           Δασολόγος

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ