Δημοπρατείτε το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 €

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Με την δημοπράτηση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ –  ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 €, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Νομό από την ΠΕ Ευρυτανίας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή τεχνικών, στην κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα  καθώς και την ανακατασκευή των τοιχίων για την προστασία του εν λόγω οδικού άξονα από τον παρακείμενο ποταμό. Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Α)ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ:

Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν και μετά την διασταύρωση με τον οικισμό «Βαμβακιές» συνολικού μήκους τετρακοσίων μέτρων  περίπου, ώστε να αποκτήσει ο δρόμος στη θέση αυτή το απαιτούμενο πλάτος των έξι μέτρων περίπου.

Β)ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ:

Β1) Προβλέπεται η συντήρηση και ανακατασκευή επτά σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 1200mm, κατά μήκος της διαδρομής Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές. Παράλληλα δε προβλέπεται ο καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων τριγωνικής διατομής καθώς και η κατασκευή κρασπεδόρειθρων σε όλο το μήκος της εν λόγω οδού, με  στόχο να οδηγούνται τα όμβρια εντός των φρεατίων από όπου και θα αποχετεύονται.

Β2) Στο μεγάλο ρέμα πριν τον οικισμό «Βαμβακιές» θα κατασκευασθούν κιβωτιοειδείς οχετοί διαστάσεων 4Χ4 σε αντικατάσταση μικρότερου τεχνικού.

B3) Ανακατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντι και κατάντι του προς διαπλάτυνση δρόμου και για την προστασία των ιδιοκτησιών, στην περιοχή «Αγία Βλαχέρνα – Αμπέλια».

Β4) Εξυγίανση και επίχωση με κροκαλοειδή υλικά τμήματος δρόμου διακοσίων περίπου μέτρων μεταξύ οικισμού «Βαμβακιές και Ιρλανδικής διάβασης» ώστε να βελτιωθούν οι κατά πλάτος και κατά μήκος κλίσεις του οδοστρώματος.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:

Γ1) Προβλέπονται εργασίες υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  καθώς και η κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ  σε δύο στρώσεις σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού άξονα (Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές – Ιρλανδική διάβαση).

Γ2) Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου σε όλο το μήκος του οδικού άξονα Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές  αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη.

Για το έργο έχει ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις και το μεγαλύτερό του κομμάτι αναμένεται να κατασκευαστεί εντός του 2019.

 

Κοινοποίηση

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Στο Καρπενήσι ο Α.Γκλέτσος για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου στην Ευρυτανία (Φωτό)

Το πρόγραμμα του συνδυασμού “Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση” και τους υποψηφίους του στην ομάδα της Ευρυτανίας ,παρουσίασε χθες Τρίτη 21/5  στο συνεδριακό κέντρο Καρπενησίου  ο υποψήφιος

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ