Εγκρίσεις έργων ύψους 2.2 εκ € για την ΠΕ Ευρυτανίας

Κοινοποίηση

Με την έγκριση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.187.311,20 € συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Αρχή, καθώς στο περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού αποφασίστηκε η χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με δράσεις για τον Τουρισμό, με δαπάνες για την πολιτική προστασία, με έργα για την αγροτική οικονομία αλλά και με έργα για την βελτίωση του οδικού δικτύου του Νομού.

Συγκεκριμένα:

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: 88.000,00 €
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ»
  , προϋπολογισμού 000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της προσβασιμότητας με παρεμβάσεις στην σήμανση και στην όδευση σε χαρτογραφημένα μονοπάτια του Νομού για την περεταίρω αξιοποίηση και ανάδειξή τους. Με την δημιουργία δικτύου μονοπατιών επενδύουμε σημαντικά στον εναλλακτικό τουρισμό της Ευρυτανίας
 • «ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ», προϋπολογισμού 000,00 €. Με στόχο την συνέχιση των δράσεων και των πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών προγραμματίζεται για τον μήνα Αύγουστο η καθημερινή περιήγηση με σκάφη σε διάφορα σημεία της Λίμνης, εκτελώντας συγκεκριμένα δρομολόγια (Γέφυρα Τατάρνας – Συβίστα – Γέφυρα Τατάρνας, και Γέφυρα Τατάρνας – Γεφύρι Μανώλη – Άγιος Γεώργιος (Γεφ Επισκοπής) – Γέφυρα Τατάρνας)
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 000,00 €. Με στόχο την συνεχή επένδυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του διαδραστικού Μουσείου που λειτουργούμε σαν Περιφέρεια στο Καρπενήσι προγραμματίζεται η αναβάθμιση του εξοπλισμού στις αίθουσες των εικονικών περιηγήσεων, η δημιουργία νέων εφαρμογών αλλά και ο εμπλουτισμός του Μουσείου με νέα εκθέματα.

 

 1. ΔΡΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 234.311,20 €
 • «ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 000,00 €. Με την δράση αυτή και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική προγραμματίζουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού κυρίως με την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια συγκεκριμένων και στοχευμένων λειτουργικών αναγκών.
 • «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΌ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 400,00 €.
 • «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΌ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 201,60 €.
 • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 709,60 €.

Με έγκαιρο προγραμματισμό των δαπανών τόσο για την μίσθωση μηχανημάτων έργου όσο και για την προμήθεια άλατος μεριμνούμε για την αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας και για τον επόμενο χειμώνα, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών.

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 538.000,00 €
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ (Β ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 000,00 €.
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 000,00 €.

Σε συνεργασία με τους δύο Δήμους του Νομού χρηματοδοτούμε από τα κονδύλια της Περιφέρειας έργα για την βελτίωση της Αγροτικής οδοποιίας ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες των κτηνοτρόφων του Νομού τόσο για την πρόσβαση στις σταβλικές εγκαταστάσεις όσο και για την χρήση των ορεινών βοσκοτόπων.

 

 1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 1.327.700,00 €
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2020», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς και την άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.
 • «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ -ΒΡΑΧΑ», προϋπολογισμού 000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών και σε σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών έργων στο οδικό δίκτυο Πετράλωνα – Βράχα..
 • «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΡΟΒΑΤΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», προϋπολογισμού 000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, από τον περασμένο χειμώνα και σε σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της σύνδεσης των Αγράφων μέσω Τροβάτου με την Καρδίστα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στον όμορο Νομό.

Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο πρόγραμμά της, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής «Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της. Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφερειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την ένταξη νέων έργων. Ξεχωριστές και στοχευμένες στο νέο αυτό τεχνικό πρόγραμμα είναι οι παρεμβάσεις που κάνουμε για τον τουρισμό επενδύοντας στο διαδραστικό μας Μουσείο, στην αξιοποίηση της Λίμνης των Κρεμαστών αλλά και στο δίκτυο των μονοπατιών του Νομού. Επίσης ανταποκρινόμαστε τόσο στις αυξημένες ανάγκες που έχει το οδικό μας δίκτυο όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών».

   

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ