Εισήγηση της Δημοτικής Ομάδας Δημητρίου Λερογιάννη για τον προϋπολογισμό 2021

Κοινοποίηση

Συναισθανόμενοι τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε λόγω πανδημίας, αλλά και του οικονομικού αντικτύπου στην τοπική κοινωνία, θα θέλαμε να συνεισφέρουμε και να
ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αυτό όμως δεν είναι δυνατό διότι πρόκειται για έναν μη βιώσιμο προϋπολογισμό.

Με μια ματιά, καταδεικνύεται εύκολα η μη βιωσιμότητά του. Όταν υπολογίσουμε την μισθοδοσία, ανέρχεται στα 4.000.000 ευρώ περίπου, αφαιρώντας την μισθοδοσία των
ανταποδοτικών υπηρεσιών (360.000 ευρώ περίπου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και 299.000 ευρώ ύδρευσης και αποχέτευσης) καθώς και τη μισθοδοσία των ειδικευμένων (500.000 ευρώ περίπου) καταλήγουμε στα 2.841.000 ευρώ. Όταν από ΚΑΠ (0611) ο Δήμος παίρνει 2.993.661 ευρώ και δεδομένου ότι οι ΚΑΠ προορίζονται και για άλλες λειτουργικές δαπάνες, είναι πασιφανές ότι ο Δήμος δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες του με το ποσό των 152.000 ευρώ που περισσεύει. Αρκεί μια ματιά στον προϋπολογισμό των δαπανών 2021, ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων, καύσιμα, τρόφιμα (εκτός μαθητικής εστίας),συντήρηση αυτοκινήτων κτλ.

Επομένως, εντοπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα στα τακτικά έσοδα και έξοδα. Θα πρέπει να αφήσουμε τον προϋπολογισμό στην άκρη και να σκεφτούμε πως θα γίνει βιώσιμος και πως θα ισοσκελίζεται πραγματικά και όχι πλασματικά. Δεν έχει κανένα νόημα να προτείνουμε μεταφορές ποσών από κωδικό σε κωδικό, αλλά να δούμε την μεγάλη εικόνα και να
δράσουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη φιλοσοφία έχουν και οι παρακάτω προτάσεις μας, από τη μεριά των εσόδων αλλά και των δαπανών και θα πρέπει όλοι μας, σε
συνεργασία με τους φορείς, τους τοπικούς παράγοντες και δημότες να σκεφτούμε και άλλες ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πιο σημαντικό κομμάτι στην οικονομία ενός Δήμου είναι η είσπραξη των εσόδων και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια όλων μας ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη
εισπραξημότητα των ληξιπρόθεσμων καθώς βέβαια και η αναζήτηση τρόπων δημιουργίας νέων εσόδων για το Δήμο και η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των δαπανών.

 ΔΑΠΑΝΕΣ

Αντιλαμβανόμαστε ότι στις δαπάνες δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θεωρούμε όμως ότι υπάρχουν διαθέσιμοι τρόποι καλύτερης διαχείρισής τους που μπορείτε να
εφαρμόσετε. Πληρώνοντας τόσο υψηλή μισθοδοσία για τα δεδομένα του Δήμου, το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι τρόποι αναζήτησης σωστότερης αξιοποίησης του
προσωπικού. Στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εργάζονται 18 άτομα με ετήσιο κόστος 360.000 ευρώ περίπου, ταυτόχρονα την υπηρεσία καθαριότητας την έχετε δώσει σε ιδιώτη με κόστος 306.000 ευρώ παρέχοντάς τους και τα απορριμματοφόρα. Πού απασχολείται όλο αυτό το προσωπικό, δύο άτομα καθαρίζουν στους δρόμους της πόλης (εκτός από την ανακύκλωση); Μήπως θα ήταν καλύτερα για τα έσοδα του δήμου να αναλάβετε την καθαριότητα της πόλης και να δώσετε τις δημοτικές ενότητες σε τρίτους;

Επιμένουμε σε σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με το κόστος. Η ίδια φιλοσοφία επικρατεί και στις άλλες υπηρεσίες, εργάτες (υπηρεσία πρασίνου σε τρίτους με κόστος 70.000 ευρώ για το Δήμο), υδραυλικά και ηλεκτρολογικά σε τρίτους κ.τ.λ.

Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από πλευράς του Δήμου για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (κινητικότητα , προκήρυξη νέας θέσης κ.λ.π. ) σε ειδικότητες που είναι απαραίτητες στον Δήμο και οι υπηρεσίες δίνονται σε τρίτους ή ο Δήμος προβαίνει σε μετατάξεις ειδικοτήτων που δεν τις χρειάζεται;

Επιπροσθέτως, τρόπος καλύτερης διαχείρισης των δαπανών είναι η υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών εγκαταστάσεων με χρήση πλήθους χρηματοδοτικών
προγραμμάτων (Ηλέκτρα, ΕΣΠΑ, Net metering, κ.τ.λ.) καθώς και χρήση λαμπών led νέας τεχνολογίας σε όλους τους δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις.

 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Τα ληξιπρόθεσμα, το 2021 ενδεχομένως να αγγίξουν τα 2.000.000 ευρώ (παλαιές και νέες οφειλές που θα αφορούν το τρέχον έτος) και πρέπει να αναζητήσουμε καλύτερους τρόπους διαχείρισής τους, δεν μπορεί επανειλημμένως να οδηγούμαστε στην εύκολη λύση της αύξησης τελών και να πληρώνουν πάντα οι συνεπείς οφειλέτες. Η εισπραξημότητα των ληξιπρόθεσμων είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, θεωρούμε ότι με συγκεκριμένες κινήσεις θα μπορέσετε να το διορθώσετε. Επειδή τα ειδοποιητήρια, οι δεσμεύσεις των ΑΦΜ και οι λοιπές νόμιμες διαδικασίες οι οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις εξαντλείτε είναι αρκετά απρόσωπες θεωρούμε ότι θα μπορούσε μία ομάδα στα έσοδα να τηλεφωνεί στους οφειλέτες, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να τους καλεί προκειμένου να βρίσκουν από κοινού κάποια λύση μέσω ρύθμισης και γενικότερα να στηθεί εξ αρχής ένας μηχανισμός είσπραξης των εσόδων.

 ΝΕΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε και να σκεφτούμε όλοι μαζί. Μετά από χρόνια το παζάρι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο έχει γίνει θεσμός και τα έσοδα του Δήμου είναι περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο. Στο ίδιο μήκος κύματος, θα μπορούσε να γίνει μία επένδυση, μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος, στο Κεφαλόβρυσο στα πρότυπα του εξωτερικού και να δημιουργηθεί ένα χειμερινό χωριό στο οποίο οι ντόπιοι παραγωγοί να προωθούν τα ντόπια προϊόντα τους και σε συνδυασμό με το ποτάμι θα μπορούσε να δημιουργηθεί νερόμυλος, νεροτριβή κτλ. με προσέλκυση εκτός των τουριστών και επισκεπτών για πραγματοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα (σχολεία, κτλ.). Θυμόμαστε όλοι τον Βοτανικό κήπο στο Κεφαλόβρυσο ο οποίος μαράζωσε…Γιατί δεν προχωρούμε σε συνέργειες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο; Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και πολλά άλλα σε αυτή την κατεύθυνση, αξιοποίηση δασικού πλούτου, δημιουργία χώρων ελεγχόμενης θήρευσης, δημιουργία πίστας αγώνων (σε συνεργασία με ΑΛΑΚ), δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για προώθηση ντόπιων προϊόντων κ.τ.λ. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν φτάνει να αρκεστούμε στις επιχορηγήσεις του υπουργείου, που χωρίς αυτές δεν επιβιώνουμε αλλά να προσπαθήσουμε και μόνοι μας. Η φιλοσοφία των παραπάνω προτάσεων είναι να καταδείξουμε την κατεύθυνση της σκέψης και της δράσης όλων μας.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ