ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ Β.Ν.Σ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Κοινοποίηση

Αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 25 Μαίου 2018 η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών για τη σχολική περίοδο 2018-2019 στο Β.Ν.Σ. Καρπενησίου του Ο.Α.Ε.Δ.που απευθύνεται στους δικαιούχους των παροχών του.

          Στο Β.Ν.Σ.Καρπενησίου γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια που έως 31-12-2018 ΔΕΝ

έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους.

Προηγούνται τα τέκνα των εργαζόμενων μητέρων με στόχο να διασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και τη διευκόλυνση

των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.Η φιλοξενία τους είναι ΔΩΡΕΑΝ.

          Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων βρεφών-νηπίων,οι

οποίοι κατά το έτος 2017:

α)είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

β)έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

γ)έλαβαν από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως εργαζόμενες τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προ-

στασίας μητρότητας

 

     Για την εγγραφή και επανεγγραφή των βρεφών-νηπίων οι γονείς ή κηδεμόνες συμπλη-

ρώνουν,υποβάλλουν και πρωτοκολλούν στον Β.Ν.Σ. έντυπη αίτηση,η οποία χορηγείται από το Σταθμό,συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

1)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

2)    Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού ( το έντυπο χορηγείται από τον Β.Ν.Σ. )

3)    Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ φορολογικού έτους 2017

     4)  Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου των γονέων και του παιδιού (θεωρημένα)           

     5)  Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη  

      

      

 

 

        6)Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή      

            ( το έντυπο χορηγείται από τον Β.Ν.Σ. )

        7)Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού(μαζί και τα εμβόλια)

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη και νήπια σύμφωνα με τη

Μοριοδότηση Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Μέσα σε διάστημα πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών,οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν

ενστάσεις στους κατά τόπους Β.Ν.Σ. τεκμηριώνοντας τους ισχυρισμούς τους,επισυνάπτο-

ντας τα δικαιολογητικά,σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επι-

τροπές καταρτίζεται για κάθε Β.Ν.Σ. οριστικός πίνακας επιλογής,αναπληρωματικών και

αποκλειόμενων βρεφών-νηπίων.

 

Οι γονείς-κηδεμόνες των παιδιών για να υποβάλλουν αίτηση,θα πρέπει να απευθύνονται

στο Β.Ν.Σ. Καρπενησίου-Ύδρας & Καλύμνου, Προφήτης Ηλίας-τις εργάσιμες ημέρες από

τις 9 π.μ. μέχρι 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο 22370-80505.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΒΝΣ

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                     ΦΟΥΦΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ