ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ«ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Κοινοποίηση

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγράφων, που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια, ανακοινώνεται η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στη δράση « Διανομή Αγαθών », η οποία θα υλοποιηθεί από την υπηρεσία “Κέντρο Κοινότητας”του Δήμου Αγράφων.

Η δράση αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση σε δημότες του «Δήμου Αγράφων», που πληρούν τις προϋποθέσεις, με βασικά αγαθά διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης (π.χ. είδη υγιεινής), ώστε οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτισμού και διαβίωσης να μπορούν, να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Οι πόροι της δράσης αυτής εξασφαλίστηκαν αποκλειστικά και μόνο από την δωρεά-χορηγία της « Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής το «ΒΕΛΟΥΧΙ», μια ένωση προσώπων με τεράστια προσφορά στην πατρίδα, συνεχή και άοκνη υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Ο Αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων για ολόκληροτον Δήμο Αγράφων, θα διαμορφωθεί στον αριθμό των 70- 80 μονοπρόσωπων ή πολυπρόσωπων νοικοκυριών, με βούληση να επαναληφθεί άμεσα και να επωφεληθούν και όσοι δεν κατέστη δυνατό να υπαχθούν, λόγω του περιορισμένου αριθμού των τροφίμων.

Προτεραιότητα έχουν τα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, τα οποία ΔΕΝ ωφελήθηκαν πέρυσι από την ίδια δράση.Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών είναι η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε βασικά αγαθά Διαβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα για την ένταξη στη δράση «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ» απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους :

•Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

•Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριου σε ισχύ

•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

•Οποιοδήποτε αποδεικτικό πιστοποιείται η Δ/νση κατοικίας (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ)

•Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (Ε1) •Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση από το οικείο Υποθηκοφυλακείο

Β) Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά: Τα παρακάτω δικαιολογητικά,κατά προτεραιότητα, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου – δυνητικού δικαιούχου θα προσμετρώνται με την εξής σειρά :

•Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ή από Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές(σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για ΑΜΕΑ. Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας δύναται να πιστοποιηθεί και με Επίσημη Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση.

•Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ(σε ισχύ) , εφόσον πρόκειται για άνεργο

•Ενοικιοστάσιο( ηλεκτρονικό μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται οικία

•Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:

Εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα κλιμακούμενο για τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού ως εξής:

Ενδεικτικά: Σύνθεση νοικοκυριού Ετήσιο ατομικό Εισόδημα Μονοπρόσωπο νοικοκυριό4512,00€

Νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δυο ανήλικους9475,00€

Περιουσιακά κριτήριαΛαμβάνεται υπόψη το ύψος της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης και το συνολικό ύψος των καταθέσεων .

Οικογενειακή Κατάσταση Λαμβάνεται υπόψη η πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ

Κατάσταση Υγείας Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων ), καθώς και η αναπηρία.

Ανεργία

Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση θέτει το άτομο ή την οικογένεια σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Η Υποβολή της αίτησης σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού γίνεται ΜΟΝΟ από τον αρχηγό της οικογενείας και όχι από τα μέλη. Οι φιλοξενούμενοι δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση και να είναι δικαιούχοι, σ αυτή τη περίπτωση η αίτηση μπορεί να γίνει από το πρόσωπο που τους φιλοξενεί και οι ίδιοι να προσμετρώνται ως μέλη.

Πιο συγκεκριμένα ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης καλείται να προσέλθει μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας. Οι αιτήσεις δεν δύνανται να υποβληθούν στα καταστήματα ΚΕΠ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται έως 09/10/2019 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία Κέντρο Κοινότητας στη Δυτική Φραγκίστα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2237351100 και 2237351127.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν καθώς οι απαιτήσεις AI εκτινάσσονται στα ύψη

πηγή:zougla.gr H τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την εντατική λειτουργεία του υπολογιστής και αυτό δημιουργεί προβλήματα… «Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη generative τεχνητή νοημοσύνη», λέει η

Read More »

📀 ZAF – «TRUE LOVE STORΥ part 1»

Ο ZAF, ο πολυτάλαντος και hot newcomer που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας hit του, το «Πες», επανέρχεται δυναμικά και παρουσιάζει το

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ