Επιδότηση 110 ευρώ για αγορά Δορυφορικής κεραίας (πιάτο) χωρίς μηνιαία συνδρομή Προθεσμία έως 19 Μαρτίου 2019

Κοινοποίηση

Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήγει στις 19 Μαρτίου 2019.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο  πίνακα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και 19 Μαρτίου 2019 στα ΚΕΠ του Δήμου Αγράφων προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να ενταχθούν σε αυτό. Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση μέχρι το ανώτατο χρηματικό όριο των 110€ πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο, το οποίο χορηγείται μια και μόνο φορά και παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεοπτική κάλυψη (απαραίτητος εξοπλισμός και υπηρεσία για 8 έτη τουλάχιστον). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2237351118.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία 19 Μαρτίου 2019 είναι καταληκτική και όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση δεν θα δικαιούνται την επιδότηση, όπου αυτό σημαίνει πως δεν θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, διότι σταδιακά θα καταργηθούν οι παλαιοί τηλεοπτικοί αναμεταδότες.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας τα έξοδα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι συνοπτικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II
  • αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου
  • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,
  • αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,
  • αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου

Όλοι οι οικισμοί και συνοικισμοί που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση είναι:

Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή Ενότητα
948 Άγιος Αθανάσιος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
949 Άγραφα,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
950 Ανηφόρα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
951 Ασπρόρεμα,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
952 Βαλάριον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
953 Βραγγιανά,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
954 Γαβρολισιάδα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
955 Δένδρος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
956 Δροσέλα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
957 Έλατος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
958 Επινιανά,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
959 Καβάκια,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
960 Καμάρια,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
961 Καρυά,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
962 Κατσαντώνης,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
963 Κεφαλόβρυσον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
964 Κουστέσα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
965 Μάραθος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
966 Μοναστηράκιον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
967 Νεράϊδα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
968 Παλαιόλακκα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
969 Παραμερίτα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
970 Πετράλωνα,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
971 Πτέρη,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
972 Σέλον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
973 Τρίνενδρον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
974 Τροβάτον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
975 Άνω Ποταμιά,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
976 Αρμάμπελα,τα ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
977 Βαλαώρα,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
978 Βέρνικον,το ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
979 Γρανίτσα,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
980 Καστράκιον,το (Τ.Κ. Βαλαώρας) ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
981 Καστράκιον,το (Τ.Κ. Τοπολιάνων) ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
982 Κάτω Ποταμιά,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
983 Κονδυλαίικα,τα ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
984 Λημέριον,το ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
985 Λιθοχώριον,το ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
986 Χρίσοβα,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
987 Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος,ο ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
988 Βαρκά,τα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
989 Βασιλέσιον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
990 Ιτέα,η ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
991 Κάτω Ραπτόπουλον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
992 Κέδρα,τα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
993 Μεταξάδες,οι ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
994 Νέον Αργύριον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
995 Παλαιό Χωριό,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
996 Παλαιοχώρι,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
997 Πρασιά,η ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
998 Ραπτόπουλον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
999 Φουσιανά,τα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1000 Άγιος Δημήτριος,ο ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1001 Άγιος Κωνσταντίνος,ο ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1002 Βίνιανη,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1003 Γάβρινα,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1004 Δάφνη,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1005 Λογγιαί,αι ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1006 Μαυρομμάτα,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1007 Νέα Βίνιανη,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1008 Χρύσω,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1009 Άγιος Γεώργιος,ο ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1010 Αμίριανη,η ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1011 Επισκοπή,η ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1012 Καρακάσιον,το ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1013 Κάτω Μαραθιά,η ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1014 Παρκιό,το ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1015 Περουλαίικα,τα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρέπει να απολογηθείτε κ.Δήμαρχε.

Φάνηκαν ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής και οι προτιμήσεις του νέου Δημάρχου. Έπειτα απο 35 χρόνια αδειάληπτης ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο Δήμο Καρπενησίου το Ράδιο

Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ. 18-7-2024 / ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΠΙΣ 17-7-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μετά τη συνάντηση του προεδρείου του την Τρίτη 16 Ιουλίου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,

Read More »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Χρηματοδότηση 792.000 ευρώ για την 3ετη λειτουργία ΚΔΗΦ για Άτομα με Αναπηρίες

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χρηματοδότηση 792.000 ευρώ για την 3ετη λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ