Φο.Δ.Σ.Α

Κοινοποίηση

Στη πόλη μας παρευρέθηκαν το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018 αρκετοί Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και στελέχη του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, στα πλαίσια προγραμματισμένης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αλλά και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Τα θέματα της  Γενικής Συνέλευσης αφορούσαν: την υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 µαζί µε τις εκθέσεις του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, την υποβολή και έγκριση του διοικητικού — οικονοµικού απολογισµού 2017, την απαλλαγή µελών του ∆.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της τρίτης εταιρικής χρήσης 01.01.2017- 31.12.2017, την εκλογή ορκωτού ελεγκτή — λογιστή (τακτικού – αναπληρωµατικού) για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018 και καθορισµός της αµοιβής του, την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.), τη Λήψη απόφασης σχετικά µε τις διαπιστώσεις του ορκωτού ελεγκτή — λογιστή για την χρήση του µετοχικού κεφαλαίου του Φο∆ΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ.

Κατά την παραμονή τους στη πόλη του Καρπενησίου, τα μέλη του Φο.Δ.Σ.Α. είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στη περιοχή και να δοκιμάσουν τοπικά προιόντα, εκφράζοντας θετικά σχόλια για την εντυπωσιακή αλλαγή του κέντρου της πόλης του Καρπενησίου και την άψογη φιλοξενία.

 

                                                                                   

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ