Νέοι Αντιδήμαρχοι στα Άγραφα

Κοινοποίηση

Πρόκειται για τους Γκορόγια Παναγιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρέσιων και Νταβαρίνο Σεραφείμ ο οποίος αναλαμβάνει ως Αντιδήμαρχος Απεραντίων. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 39/3345/04-06-2020 απόφαση Δημάρχου αποφασίζονται τα παρακάτω:
« Αντικαθίσταται ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου από τον δημοτικό σύμβουλο Γκορόγια Παναγιώτη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με θητεία για το χρονικό διάστημα από 4/6/2020 έως 31/8/2020 μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
σχετίζονται με:
 Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας
 Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
 Γραφείο Ταμείου
 Γραφείο Μισθοδοσίας
 Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ
 Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου
 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών

Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Νταβαρίνος Σεραφείμ του Θεοφάνη και του ανατίθονται οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, με θητεία για το χρονικό διάστημα από 4/6/2020 έως 31/8/2020, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Το συντονισμό της δημιουργίας ομάδων παραγωγών
 Το συντονισμό για την ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιών
 Το συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών
Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες
 Εξυπηρέτηση του πολίτη
 Η τέλεση πολιτικών γάμων»

Εμείς τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία!

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ