Πρόσκληση || ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κοινοποίηση

Έχοντας υπόψη:

I. Τις διατάξεις του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’, 5/17-01-2018)

II. Το αριθμ. πρωτ. 12729/27-05-2022 έγγραφο του Π.Ι.Σ.

III. Την αριθμ. πρωτ. 216/07-06-2022 Πρόσκληση των μελών του ΙΣΕ σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

και σε συνέχεια της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του ΙΣΕ της 23-06-2022

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας σε Αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Ν.Τσιαμπούλα 2, για την εκλογή:

1. Επτά (7) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τεσσάρων (4 ) Τακτικών Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τεσσάρων (4) Αναπληρωματικών Μελών

3. Τριών (3) Ελεγκτών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Δύο (2) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Η ψηφοφορία σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά θα γίνει Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και από ώρα 11:00 έως 18:47 (δύση του ηλίου) ενώ υπενθυμίζεται ότι:

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ιατροί είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο, δεν διατελούν σε προσωρινή παύση και έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι στον Ι.Σ.Ε. 8 ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, μέχρι δηλαδή το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022.

Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022. Η ανακήρυξη των υποψηφίων ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων υποβαλλόμενης στην Πρόεδρο του Ι.Σ.Ε. τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ε. ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση τους υποψηφίους, για τους οποίους υπεβλήθησαν οι σχετικές αιτήσεις, δηλαδή έως την 19η Σεπτεμβρίου 2022.

Η αίτηση γίνεται δεκτή συνοδευόμενη από βεβαίωση του Ι.Σ.Ε. σχετικά με την εγγραφή του μέλους σε αυτόν και την οικονομική του τακτοποίηση.

Υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Ι.Σ.Ε. έχουν τα μέλη που έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας, είναι οικονομικώς τακτοποιημένα τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των ιατρών της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα. Απαιτείται να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο.

Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στον Ι.Σ.Ε.

Για το Δ.Σ. του ΙΣΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΧΑΛΚΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΚΟΥΤΣΟΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

Επιμέλεια:Έλενα Κανέλλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

3 η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία «Όλοι Μαζί – Όλοι Ίσοι»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας Ευάγγελος Χαϊνάς, παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 14 Μαΐου 2024, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ