ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κοινοποίηση

Σε λιγότερο από έναν μήνα, την 25η Μαΐου 2018, τίθεται σε εφαρμογή ο ΓΚΠΔ, ο οποίος αλλά-

ζει ριζικά τα δεδομένα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η υποχρέω-

ση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κανονισμού είναι ρητή και αδιαπραγμάτευτη για

όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δημοσίου.

Στην Ημερίδα την οποία διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ευρυτανίας σε

συνεργασία με την εξειδικευμένη σε έργα συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ, Δικηγορική Εται-

ρεία Λατσούδης + Συνεργάτες, θα γίνει μία παρουσίαση του νέου κανονιστικού πλαισίου, των

πρακτικών τρόπων συμμόρφωσης και των ευκαιριών οι οποίες ανακύπτουν για τις επιχειρήσεις και

τους Δημόσιους Φορείς.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημερίδας όσο και στο πέρας αυτής θα γίνει συζήτηση με Δικηγόρους και

Data Protection Officers, εξειδικευμένα στελέχη της Δικηγορικής Εταιρείας, τα οποία θα παράσχουν

διευκρινήσεις σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχουν οι συμμετέχοντες

18η Απριλίου 2018

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Ώρα Προσέλευσης: 18:00

Πρόγραμμα Ημερίδας:

• 18:00 Χαιρετισμοί – Τσάμπρας Χρήστος, Πρόεδρος

• 18:10-18:30 Παρουσίαση ΓΚΠΔ – Βασικές Πρόνοιες

• Ομιλητής: Ευθύμιος Γ. Λατσούδης, LL.M Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρείας

Λατσούδης + Συνεργάτες

• 18:30 – 18:45 Πρακτικές Μεθοδολογίες Συμμορφώσεως Με Τον ΓΚΠΔ

• Ομιλήτρια: Σοφία Α. Σισμάνογλου, Δικηγόρος, Data Protection Officer, Senior Associate Εταί-

ρος Δικηγορικής Εταιρείας Λατσούδης + Συνεργάτες

• 18:45 – Ερωτήσεις, Ελεύθερη Συζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δικηγορική Εταιρεία

Λατσούδης + Συνεργάτες

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ