Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Χαλκιοπούλου – Βίνιανης στη θέση γέφυρα -Τατάρνας στην είσοδο του Ν.Ευρυτανίας

Κοινοποίηση

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υποψη :
1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Γ 148/10 (ΦΕΚ 241/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε  με το Ν4412/2016 και ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρο 52 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ. «Περί  κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας»όπως τροποποιήθηκε  με το Ν4412/2016 και ισχύει σήμερα.
.
5. Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγή προγραμματισμένης εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
6. Την προφορική εντολή του Αντιπερειφεριάρχη Π.Ε Ευρυτανίας.

Αποφασίζουμε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Χαλκιοπούλου – Βίνιανης στη θέση γέφυρα -Τατάρνας στην είσοδο του Ν.Ευρυτανίας απο ώρα 19:00 εως ώρα 23:00 την Τετάρτη 29/9/21.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ο Αντιπερειφεριάρχης

Αριστείδης Τασιός

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ