Σας αποστέλλεται ΔΤ από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016.

Κοινοποίηση

Οι δυνατότητες των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων παρουσιάστηκαν στη Λαμία σε εκδήλωση της Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

 

 

Οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούνται μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Λαμιέων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, το Επιμελητήριο Ευβοίας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, το Επιμελητήριο Ευρυτανίας, το Επιμελητήριο Φωκίδας, την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, το ΣΒΣΕ και το Europe Direct του Δήμου Λαμίας την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου στη Λαμία.

 

Στην εκδήλωση οι έγκριτοι ομιλητές παρουσίασαν εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται από τα διάφορα μέσα και τις πολιτικές που αναπτύσσουν θεσμοί και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως στόχο, σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, όπως αυτή που περνά η Ελλάδα, να στηρίξουν με στοχευμένους πόρους και χρηματοδοτική ρευστότητα το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

 

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης ο οποίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας, την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες ένταξης των νέων έργων στο Πρόγραμμα έτσι ώστε να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και επεσήμανε την ανάγκη να «ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο, της πολύ και σκληρής δουλειάς που είναι ο μοναδικός δρόμος για να αλλάξουν τα πράγματα», υιοθετώντας νέες λογικές και δυνατότητες όπως είναι η μόχλευση των ευρωπαϊκών πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια που θα δημιουργήσουν νέες επενδύσεις και νέες διατηρήσιμες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους που έχουν τη θέληση να παράγουν και να δημιουργήσουν.

 

Επίσης, την εκδήλωση προλόγισε ο  Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος ο οποίος τόνισε ότι η  «στήριξη της Ε.Ε. μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων είναι σημαντική για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου επενδύσεων και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης». Χαιρετισμό απηύθυναν και  οι κ.κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δήμαρχος Λαμιέων ο οποίος τόνισε ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. θα πρέπει να συντείνουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ο κ. Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας που αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας.

 

Παρέμβαση στην εκδήλωση από τις Βρυξέλλες έκανε μέσω skypeη Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα. Μαρία Σπυράκη, η οποία αναφέρθηκε στις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από το Σχέδιο Junler καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται για ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για μεγάλα project. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι πρόσφατα εγκρίθηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε προτείνει η ίδια, ανάμεσα σε πολλά που είχαν προταθεί, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα.

 

 

Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Αργύρης Περουλάκης, παρουσίασε αναλυτικά το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες που είναι η δημοσιονομική ισορροπία, οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ο κ. Περουλάκης έδωσε έμφαση στις δυνατότητες και στους πόρους που διατίθενται μέσα από τα αναπτυξιακά ταμεία για την ελληνική οικονομία επισημαίνοντας ότι την περίοδο 2014-2020 μέσω των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών ταμείων «έχουν δεσμευτεί για την Ελλάδα 20,6 δισεκατομμύρια Ευρώ,  και δόθηκε κατ’ εξαίρεση επί πλέον1 δισ. Ευρώ». Συμπληρωματικά σε αυτό τόνισε ότι θα λειτουργήσουν πόροι που διατεθούν από το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Junker μέσω του οποίου ήδη έχουν ενταχθεί 4 σημαντικά χρηματοδοτικά έργα για την ελληνική οικονομία και ελληνικές επιχειρήσεις. Μιλώντας για τον πρώτο χρόνο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη ο κ. Περουλάκης τόνισε ότι μέσα σ΄ αυτόν το χρόνο υλοποιήθηκαν «97 έργα μακροπρόθεσμων επενδύσεων με δανειοδότηση ύψους 13,6 δισ., συνάφθηκαν 192 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜμΕ, χρηματοδοτώντας 200.000 ΜμΕ με δανειοδότηση ύψους 6,8 δισ., ενώ η εκτιμωμένη κινητοποίηση επενδύσεων μέσω μόχλευσης με ιδιωτικούς πόρους σε όλη την Ευρώπη θα είναι συνολικού ύψους 115.7 δισ.». Ο κ. Περουλάκης επεσήμανε ότι σ΄ αυτή τη δύσκολη περίοδο «οι θεσμοί, τα κράτη-μέλη και οι πολίτες πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να κάνουμε την Ένωση ακόμα πιο αποτελεσματική».

Ο κ. Νίκος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, παρουσίασε αναλυτικά τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων δημόσιων και ιδιωτικών (ΣΔΙΤ) και επεσήμανε ότι τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) δίνουν διέξοδο στο κομμάτι των υποδομών. Όπως είπε «αυτήν τη στιγμή, με τον συγκεκριμένο τρόπο πραγματοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 565 εκατ. ευρώ, αλλά η δυναμική που υπάρχει είναι για πολύ περισσότερα, δεδομένου, μάλιστα, ότι οι ανάγκες για νέα σχολεία, δικαστικά μέγαρα, οδοφωτισμό και αστικές αναπλάσεις είναι μεγάλες». Επιπλέον τόνισε ότι τα έργα ΣΔΙΤ μπορεί να υπάρχει μίξη ιδιωτικών  και κοινοτικών πόρων πρακτική που συνάδει και με το σχέδιο Junker. Τέλος και στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessikα, υποστήριξε  ότι υλοποιούνται 43 έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 292 εκατ. αξιοποιώντας 98 εκατ., κοινοτικούς πόρους μοντέλο το οποίο επιτυγχάνει τη μόχλευση κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων στην παραγωγή ποιοτικών υποδομών στη χώρα.

 

Ο κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μιλώντας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ελλάδα από την ΕΤΕπ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων αναφέρθηκε στις διαδικασίες με τις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και παρουσίασε τους βασικούς τομείς στόχευσης που είναι οι υποδομές (π.χ. μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακός εκσυγχρονισμός), καινοτομία (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη, υγεία, εκπαίδευση), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβάλλον (π.χ. αστική ανάπτυξη)  και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της στήριξης  ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. 

 

Αντιστοίχως, ο κ. Άλκης Δρακινός, Αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της EBRD στην Ελλάδα παρουσίασε τις προτεραιότητες και το στρατηγικό προσανατολισμό της EBRD στην χώρα μας επισημαίνοντας την αναγκαιότητα «να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα στα νέα δεδομένα ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τον εξαγωγικό του προσανατολισμό ως νέο βασικό μοντέλο ανάπτυξης». Αναφέρθηκε επίσης στην συμμετοχή της EBRD στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στις δράσεις σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα και στα εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών που παρέχει η EBRD ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος και τόνισε ότι «η Τράπεζα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του θέματος της ανεπαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης για τις ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», ενώ σημείωσε ότι «η EBRD έχει ήδη συμφωνήσει με τις τράπεζες όρια παροχής εγγυήσεων για την προώθηση των εξαγωγών από ελληνικές επιχειρήσεις».

 

Ο κ. Λέμας ΚωνσταντίνοςΠροϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, παρουσίασε τις δυνατότητες για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 περιγράφοντας τις συνθήκες και τους στόχους της Στερεάς Ελλάδας με στόχο τη δημιουργία νέων διατηρήσιμων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας κίνητρα και δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για τους νέους και τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να παράγουν, έτσι ώστε να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχειρήσεις.

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ