Συνεχίζεται ο αγώνας για να αποτραπεί το εθνικό έγκλημα στα Άγραφα

Κοινοποίηση

Στην ενημερωτική συνάντηση που είχαν αντιπροσωπία Ευρυτανικών σύλλογων, κινημάτων και του Συντονιστικού Αθήνας με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, στο τέλος Αυγούστου, για το κοινωνικό, νομικό και αξιακο αγώνα που διεξάγεται σε πανελλαδικό επίπεδο για τη σωτηρία των Αγράφων, από την επικείμενη καταστροφική εγκατάσταση αιολικών σταθμών,  συμφωνήθηκε η σύνταξη Υπομνήματος προς τον Υπουργό ΠΕΝ. 

 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, το Υπόμνημα με αρ. πρωτ. 213239/2301/17-09-2018 παραδόθηκε στον κ. Περιφερειάρχη ώστε με την από κοινού παρέμβαση (Περιφέρειας Στερεάς και συλλογικοτήτων) στον Υπουργό ΠΕΝ, να ακυρωθεί το εθνικό έγκλημα των Αγραφων

 

Το Υπομνημα εστιάζεται στα παρακάτω:

Οι χωροθετήσεις ΑΠΕ έρχονται σε αντίθεση με σωρεία διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως (μεταξύ άλλων) με τις ρυθμίσεις σχετικά με τη δέουσα εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων των έργων στην περιοχή. Η ευρείας κλίμακας σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Α/Π μετά βεβαιότητας πρόκειται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη γεωφυσική σταθερότητα αλλά και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής,στους υδατικούς της πόρους και κατ’ επέκταση στην ασφαλή ύδρευση των κατοίκων και περιηγητών της, καθώς και στις ανθρώπινες δραστηριότητες (παραγωγικές, επαγγελματικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κά).

Παραβάσεις για τις οποίες, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγγείλει πολλές φορές την Ελλάδα.

Είναι γνωστό σε όλους τους θεσμικούς φορείς ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει επανειλημμένα προειδοποιητικές επιστολές στη χώρα μας σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων περί δέουσας εκτίμησης των σωρευτικών-συνεργιστικών επιπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

 

·         Δεσμεύονται εκατομμύρια τ.μ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ που αποτελούν ζωτικό χώρο για την κτηνοτροφία-αγροτοκτηνοτροφία-αγροτουρισμό και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ στα μεγάλα επιχειρησιακά συμφέροντα των ΟΜΙΛΩΝ (και μικρών εταιρειών με την μέθοδο της σαλαμοποίησης), που τρέχουν να προλάβουν τις επιδοτήσεις στηρίζοντας τα υπερκέρδη τους στις εγγυημένες τιμές πώλησης («εξασφαλισμένα κεφάλαια, σίγουρα κέρδη»).

·         ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ συστηματικά και κατ΄εξακολούθηση κοινοτικά και εθνικά κριτήρια Προστασίας του Περιβάλλοντος, οι αρχές προστασίας των Οικοτόπων, καθώς ΔΕΝ διασφαλίζεται η διατήρησή τους και ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ το φυσικό μας απόθεμα

·         Το Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α-ΑΠΕ αλλάζει τη χρήση γης, με αντισυνταγματική νομοθετική ρύθμιση (παραβίαση του αρ. 24 του Συντάγματος για την Προστασία των Δασών και παραδίδονται χιλιάδες στρέμματα ενιαίας δασικής γης, σε ιδιωτικά συμφέροντα, χωρίς καμία εγγύηση για το δημόσιο συμφέρον. Καθώς τα μεγάλα επιχειρησιακά συμφέροντα ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ για 10/ετίες τη δυνατότητα ανανέωσης της παραχώρησης.

·         Ιδιαίτερα στη χώρα μας που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι Δασικοί Χάρτες και το Εθνικό Δασολόγιο και Κτηματολόγιο, αυτή η εκχώρηση ΔΕΝ εγγυάται το μέλλον των εκτάσεων και την αειφορική τους διαχείριση, προς όφελος των μελλοντικών γενεών, του ίδιου του περιβάλλοντος,παρότι πρόκειται για δασόφυτες εκτάσεις που προστατεύει το Πρωτόκολλο του Κιότο στο πρώτο του κιόλας άρθρο, ως αποθήκες άνθρακα!!!

·         Παράλληλα με τα υπάρχοντα Υδροηλεκτρικά (Υ/Η), αυτά που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, αλλά κυρίως με αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί (χάρτης ΡΑΕ)δημιουργείται μια ΜΗ αναστρέψιμη κατάσταση στις λεκάνες απορροής των ορεινών ρεμάτων και ποταμών της περιοχής των Αγράφων.

·         Είναι πιθανή η αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής με πιθανές συνέπειες στις τοπικές παραδοσιακές καλλιέργειες και δραστηριότητες.

·         Γίνεται σοβαρή κατάτμηση των φυσικών οικοσυστημάτων η οποία οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας τους και στην εξαφάνιση ειδών πανίδαςκαι χλωρίδας που δεν έχει στο σύνολό της επιστημονικά καταγραφεί.

·         Προκαλείται σημαντική όχληση και θανάτωση σημαντικών και σπάνιων ειδών της πτηνοπανίδας.

·         Διασπάται κατά μη επανορθώσιμο τρόπο το ενδιαίτημα του προστατευόμενου είδους της καφέ αρκούδας

·         Η περιοχή μετατρέπεται σε άκρως επικίνδυνη από πλευράς κεραυνών κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

·        Παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα των περιοχών, ως προς τα όρια μη επηρεασμού των οικολογικών και υδρολογικών  λειτουργιών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΥΣ: 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ των αδειών εγκατάστασης αιολικών σταθμών στ΄Άγραφα 

Η χώρα ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Εθνική Στρατηγική Χωροθέτηση, καθώς και Εθνική Ενεργειακή Πολιτική. 

Δεν λέμε όχι στις ΑΠΕ αλλά  ΔΕΝ μπορούνε να μπούνε παντού χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, στις ανθρώπινες δραστηριότητες, παραγωγικές, επαγγελματικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και κυρίως στις ΑΞΙΕΣ που διέπουν τους κατοίκους των Αγράφων

 

Συντονιστικό Αθήνας

Ευρυτανικοί Σύλλογοι

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη Προστασία

του ευρυτανικού Περιβάλλοντος

 

 

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Δελτίο Τύπου κινητικότητας Erasmus+

Στο διάστημα από Δευτέρα 10 έως και το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητικότητα στη πόλη Sivas (Σεβάστεια) της Τουρκίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Read More »

🚵 «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ – Το πράσινο BREVET”

Με εκκίνηση και τερματισμό το Καρπενήσι  διεξάγεται σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου για 2η συνεχόμενη χρονιά το απαιτητικό Brevet 200 χιλιομέτρων με τίτλο “Ευρυτανία, το πράσινο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ