Ειδήσεις

Ειδήσεις

(ΒΙΝΤΕΟ)Ομιλία του Βουλευτή Ευρυτανίας για το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.»

Περισσότερα