Σε ζωντανή μετάδοση στις 6μμ η 18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

Κοινοποίηση

●Σε ζωντανή μετάδοση από τους 97,5fm και διαδικτυακά @www.975fm.gr ●

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 10/11/21 στις 6μμ το Δημοτικό Συμβουλίο Καρπενησίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ., 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών 9ης συνεδρίασης Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)

4. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022-2023 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)

5. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

6. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

7. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

8. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.) έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

9. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

12. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2022 κ.Κεραμάρης Δημήτριος) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος

13. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

14. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

15. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2022 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)

16. Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών και ορισμός υπαλλήλων διενέργειας των συναλλαγών αυτών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

17. Λήψη απόφασης για διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης για το έτος 2021 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

18. Επιχορήγηση Συλλόγου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

19. Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου, ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

20. Ενημέρωση για τα δημοτικά ακίνητα βάσει των στοιχείων προανάρτησης του κτηματολογίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)

21. Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού κατοικιών έτους 2021- Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) Δήμου Καρπενησίου- Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 94-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)

22. Αντικατάσταση μελών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

23. Επί αιτήσεως της εταιρείας «Π. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενοδοχείου «Ελλάς» στην Κοινότητα Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

24. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

Η πρόεδρος Δ.Σ Γεωργία Γκαρίλα

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ