Επιστολή Επιμελητηρίου Ευρυτανίας προς το υπουργείο Οικονομικών για μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων

Κοινοποίηση

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Κ.Ε.Ε.Ε.,

Σε απάντηση της από 08/04/2020 επιστολή σας με θέμα «Αποστολή θέσεων-απόψεων και προτάσεων για το (υπο κατάρτιση) σχέδιο δράσης της επόμενης ημέρας και την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας» καταθέτουμε τις απόψεις για την «επόμενη ημέρα» της επιχειρηματικότητας στον νομό μας. Πλην των προτάσεων μας σας παραθέτουμε και
παρατηρήσεις επι των αποφάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύει αλλά δεν καλύπτουν την επιβίωση των ίδιων των επιχειρηματιών και των οικογενειών τους.

Είναι γνωστόν ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν το Επιμελητήριο Ευρυτανίας είναι κατά βάσην μικρές ατομικές επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιχειρηματικότητα ανάγκης παρά ευκαιριών.

Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού επέφερε νέο χτύπημα στην επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, που σημειωτέον δεν είχε συνέλθει από την οικονομική κρίση των προηγουμένων ετών.
Τα οικονομικά μέτρα που καλείται να λάβει η πολιτεία για την διάσωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή πρέπει να εστιαστούν σε αυτούς τους δυο άξονες. Τον άξονα της επιβίωσης και στη συνέχεια της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Άξονας επιβιώσεως.
Αρχικώς οι επιχειρηματίες και οι οικογένειες τους θα πρέπει να επιβιώσουν. Πολλοί από τους επαγγελματίες είναι τρόπον τινά εξαρτώμενοι από τον καθημερινό τζίρο. Σε αυτόν υπολογίζουν για να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις, πληρωμή ενοικίων (καταστήματος και οικίας), οργανισμούς κοινής ωφελείας (καταστήματος και οικίας) και υποχρεώσεων προς το κράτος
(φόρους). Σε όλα τα παραπάνω δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τρίτους (Τράπεζες, προμηθευτές).

Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σαν ανακούφιση προς τους πληγέντες είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρκούν όσο αφορά τους επαγγελματίες. Τα ποσά που διατίθενται
ακόμη και για την καθημερινότητα είναι τουλάχιστον ανεπαρκή. Ένα μέσο ενοίκιο επαγγελματικής στέγης στην περιοχή μας ανέρχεται στα 800 ευρώ, ακόμη και όταν γίνετε χρήση της πρόνοιας για μείωση κατά 40% θα πρέπει να καταβληθεί ένα ποσό γύρω στα 500 ευρώ.

Τα έξοδα για την επιβίωση μιας μικρής επιχείρησης, που αποτελούν και την πλειοψηφία, στον νομό μας ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ. Το Ποσό αυτό εκτοξεύετε όταν αναφερόμαστε σε
ξενοδοχειακές μονάδες, που αποτελούν τη «βαριά βιομηχανία» της περιοχής καθώς και τις βιοτεχνίες.

Ως εκ τούτου μια μικρή επιχείρηση θα έπρεπε να επιδοτηθεί με τουλάχιστον 2000 ευρώ μηνιαίως για να μπορέσει να επιβιώσει.

Σημαντική παρατήρηση.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να καταδείξουμε μια σημαντική αδικία του νόμου για την επιδότηση των επιχειρήσεων. Ενώ για τους εργαζομένους δίδετε το ποσό των 800 ευρώ ανεξαρτήτως της
συμβάσεως εργασίας, στις επιχειρήσεις δίδετε το ίδιο ποσό ανεξαρτήτως των εταίρων της επιχειρήσεως. Αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμη και θέμα επιβιώσεως των ανθρώπων αυτών.

Πρόταση είναι να δοθεί είτε το ποσό των 2000 ευρώ μηνιαίως κατά επιχείρηση και το ποσό των 800 ευρώ ατομικά σε κάθε επιχειρηματία. Εναλλακτικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί λογαριασμός στο υπουργείο ώστε να κατατίθενται απευθείας οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων που αφορούν τα λειτουργικά τους έξοδα όπως (ηλεκτρικού ρεύματος, δημοτικών τελών και ενοικίου, κ.α) και το υπουργείο να προβαίνει στις πληρωμές. Με αυτό τον τρόπο θα αρκούσαν μόνο τα 800 ευρώ για την συντήρηση των επιχειρηματιών και των οικογενειών τους.

Συμφώνα με μελέτες πολλών έγκυρων οργανισμών η ανεργία στους επόμενους μήνες θα εκτοξευτεί, γίνετε ευκόλως κατανοητό ότι η συγκράτηση της θα είναι εφικτή μόνο αν επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Το πρόσφατο παράδειγμα της οικονομικής κρίσεως του 2009 στης χώρα και η επιλογή της επιδοματικής πολιτικής μόνο των ανέργων δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Προβλήματα που ανακύπτουν από της Π.Ν.Π

Επίσης η «επιστρεπτέα προκαταβολή» που ανακοινώθηκε χθες θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στην επόμενη πενταετία εντόκως. Όπως ανακοινώθηκε το πρώτο έτος της πενταετίας αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν προκύπτει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης της ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα έτη λογίζονται ως περίοδος αποπληρωμής, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να κατατίθενται ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Συνεπώς, οι εντασσόμενοι στο μέτρο θα επιστρέψουν τα χρήματα με τόκο. Θέση του Ε.Β.Ε Ευρυτανίας είναι να εφαρμοσθεί το μέτρο αλλά χωρίς τόκο.

Άξονας ανάπτυξης.

Όσο αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, είναι όμως μια πολύπλοκη εξίσωση καθώς υπάρχουν δεν γνωρίζουμε ακόμη το εύρος της ύφεσης, την πορεία του ιού παγκοσμίως, την στάση της Ε.Ε κ.α. Σαν πρώτες σκέψεις καταγράφουμε τα κάτωθι:

 Έχει ήδη ανακοινωθεί το εγγυοδοτικό (εγγυήσεις ύψους έως 2 δισ. ευρώ της Αναπτυξιακής Τράπεζας), που με τη μόχλευση μπορεί να φτάσει τα 7 δισ., ενώ ενημερωθήκαμε για άτοκα δάνεια του ΤΕΠΙΧ έως του ποσού των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Είναι κρίσιμο να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αυστηρά κριτήρια που εφάρμοσαν οι τράπεζες κατά την τελευταία δράση του ΤΕΠΙΧ, όταν πολλές φορές τα δάνεια κατέληξαν σε επιχειρηματίες που δεν τα είχαν ανάγκη.

 Μη καταβολή δόσεων δανείων για όλο το 2020 και μετάθεσή τους στο τέλος της διάρκειας του δανείου με έναν χρόνο επέκταση.

 Επαναφορά ΕΣΠΑ με δυνατότητα επιδότησης επιλέξιμων επενδύσεων κατασκευών, τεχνολογίας και υπηρεσιών, για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων

 η καταβολή του μειωμένου ποσοστού για την ενοικίαση επαγγελματικού χώρου είναι αναγκαίο να παραταθεί χρονικά, ακόμα και για 1 έτος.

 Διευκόλυνση για τη δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης των κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) που βρίσκονται σε ώριμη φάση.

Πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο για αυτή την εκταμίευση αλλά παρατηρείται καθυστέρηση εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Ουσιαστική δημοκρατική πράξη ο απολογισμός έργου και η επικοινωνία με όλους τους Στερεοελλαδίτες μέσω των ΜΜΕ»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το δεύτερο

Read More »

Οι Παραγωγοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ